Over Weusthuis en Partners

We zijn een onafhankelijk adviesbureau voor project- en procesmanagement in de ruimtelijke ontwikkeling. Onze procesmanagers hebben jarenlange ervaring in het management van omvangrijke en complexe processen; zowel in stedelijk als in landelijk gebied en op het grensvlak van stad en platteland. Dit doen we alleen in opdracht van overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) en woningcorporaties. Wel werken we in opdrachten voortdurend samen met (markt)partijen.

We begeleiden onze opdrachtgevers bij de minder gemakkelijke momenten in projecten en brengen de belangen van alle betrokken partijen op één lijn. Dit doen we vanuit de filosofie dat inhoud en proces onlosmakelijk verbonden zijn. Naast project-, proces- en programmamanagement geven we ook advies.

Weusthuis en Partners bestaat inmiddels bijna 20 jaar; in die tijd zijn ook de Weusthuis Associatie en Weusthuis Academy tot stand gekomen.

Blog
Dorpsontwikkelingsmaatschappij succesvol voorbeeld burgerparticipatie

Door Laura Been

Meer dan 100 woningen zijn opgeknapt in vier dorpen in Noordoost Friesland, en dat in twee jaar tijd. Een dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM), bestaande uit vijf dorpsbewoners, is aan de slag gegaan om dit voor elkaar te krijgen. Dit is de tussentijdse uitkomst van het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten, dat is opgezet door Platform 31, de gemeente Dongeradeel en de provincie Friesland. Een prachtig resultaat na twee jaar: een verbeterde uitstraling van de dorpskernen én actieve dorpsbewoners die er samen de schouders onder zetten. Aanleiding voor het experiment is de krimpproblematiek en de wens om de beschermde dorpsgezichten in stand te houden. Het experiment past met haar ‘bottom up’ benadering goed in deze tijd waarin de overheid steeds meer loslaat.

Weusthuis en Partners bedacht vooraf de organisatiestructuur en kwam na twee jaar weer terug om het evaluatieonderzoek uit te voeren.

Lees verder

Vacature

Weusthuis en Partners zoekt versterking. Wij zijn op zoek naar een:

Senior Procesmanager stedelijke ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling is een breed begrip. Wij werken momenteel in een rol als proces- en programmamanager o.a. aan het scholenprogramma in het aardbevingsgebied, de omgevingsvisie in Emmen, het krimpprogramma in  Delfzijl en reconstructie Gorredijk centrum.

Vanuit ons werkveld zien we een aantal ontwikkelingen die in toenemende mate van belang zijn voor de ontwikkeling van steden en dorpen:

 • Dorpen en kleine steden: krimp en leefbaarheid, sociale cohesie, “rotte kiezen”, sluiting voorzieningen;
 • Maatschappelijk vastgoed: vernieuwing, opschaling, krimp en leegstand, verduurzaming;
 • Kernwinkelgebieden: leegstand, veranderende consumentenvraag, internet, omnichannel strategieën en blurring;
 • Woningbouw: demografische ontwikkelingen, transformatie woningvoorraad, afspraken met corporaties, verduurzaming, particuliere verhuur;
 • Wonen en zorg: scheiden wonen/zorg, sluiting verzorgingstehuizen, verhuurbaarheid van zorgcomplexen, levensloopbestendig bouwen.

Ons werkaanbod groeit zodanig dat we op zoek zijn naar een ervaren procesmanager stedelijke ontwikkeling.

De functie 

Je begeleidt complexe projecten en brengt de belangen van alle betrokken partijen op één lijn. Dit doe je vanuit de filosofie dat inhoud en proces onlosmakelijk verbonden zijn. Naast project-, proces- en programmamanagement geef je ook advies. Je werkt in projecten samen met collega’s en/of medewerkers van de opdrachtgever. Veelal stuur je een projectteam aan en verzorg je het bestuurlijke traject.

Als senior adviseur verzorg je de inhoud, stuur je processen aan, regisseer je het netwerk en acquireer je zelfstandig opdrachten.

Gewenste vaardigheden en deskundigheid

 • Een afgeronde academische opleiding
 • Minimaal 10 jaar ervaring met het voorbereiden, uitvoeren en resultaatgericht leiden van projecten en processen in een complexe maatschappelijke omgeving, bij voorkeur in opdracht van de overheid;
 • Aantoonbare ervaring met stedelijke ontwikkeling en de genoemde thema’s of specifieke ervaring in bouw- / vastgoedmanagement;
 • Gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen;
 • Een stevige persoonlijkheid gericht op dienstbaar leiderschap;
 • Open staan voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden;
 • Een relevant netwerk in Noord Nederland en ervaring in een commerciële omgeving worden gezien als een pré.

Past dit profiel bij jou, of denk je hier binnen een paar jaar naar toe te kunnen groeien, solliciteer dan op deze functie. Graag lezen we in je motivatie welke ontwikkelingen jij ziet, hoe je daarbij betrokken bent en hoe je er vanuit Weusthuis op zou willen inspelen.

Voor informatie kun je contact opnemen met:
Sytse Kroes, s.kroes@weusthuis.nl
Marco Hormann, m.hormann@weusthuis.nl
Of bellen naar: 0505268663 

 

Sytse Kroes toegetreden als directeur bij Weusthuis en Partners 

Weusthuis en Partners staat voor kwaliteit en een prettige, uitdagende werkomgeving. Om dit mooie bedrijf verder te kunnen uitbouwen is Sytse Kroes per 1 januari toegetreden als partner en directeur bij Weusthuis en Partners. Sytse is al vanaf 2007 werkzaam voor het bureau. Met deze nieuwe stap is hij verantwoordelijk geworden voor de aansturing van het bedrijf. Deze verantwoordelijkheid deelt hij met Marco Hormann, die in 2008 de aansturing overnam van oprichter Coen Weusthuis. 

Het is voor het eerst dat het bureau door een tweekoppige directie wordt aangestuurd. Een groot voordeel hiervan is dat managementtaken beter kunnen worden verdeeld en dat beide directeuren hun inhoudelijke expertise ook kunnen blijven inzetten. Er zijn nu 15 mensen werkzaam voor het bureau.  

Oprichter Coen Weusthuis blijft ook in de toekomst als aandeelhouder betrokken op de achtergrond en werkt vanuit Weusthuis Associatie aan verschillende projecten.

 

Blog

De procesmanager van de toekomst

Door Sytse Kroes

" Mijn vak is procesmanagement in het ruimtelijke domein. Een domein dat enorm in beweging is. De veranderingen zijn van grote invloed op de rol van onze opdrachtgevers (overheden). Daarmee verandert ook onze rol. Twee professoren,  Geert Teisman en Wim de Ridder hebben een interessante visie op de toekomst van dit domein. Ik heb mijn hoofdlijn er uit gehaald. Deze wil ik graag delen.

Samengevat

Beide heren duiden voor mij op een herkenbare manier de sterke verandering in het ruimtelijk domein. Het speelveld verandert heel sterk. De samenleving draagt zelf steeds vaker ideeën en oplossingen aan,  (lokale) initiatieven en innovaties worden steeds belangrijker. De overheden bepalen steeds minder zelf. Het (lokale) bestuur moet wel de koers bepalen: waarin onderscheiden we ons als regio en welke initiatieven zetten we ons actief op in. De overheid zal zich veel actiever moeten bewegen in ketens en netwerken en staat open voor totaal nieuwe ideeën. Ook onze taak als procesmanager verandert hiermee. We zullen steeds vaker  worden gevraagd om ‘het feest’ te organiseren, kansrijke initiatieven naar een hoger plan te tillen, initiatieven te assembleren en samen te brengen in uitvoeringsprogramma’s."

Lees verder

 

Succesvolle afronding Noordelijke Elfstedenvaarroute

Sytse Kroes van Weusthuis en Partners geeft toelichting over de Noordelijke Elfstedenvaarroute tijdens de Waddenfondsdag in Groningen (26 november 2015). Een succesvol afgerond project waar vanuit het Waddenfonds ca. 10 mln is bijgedragen.  

http://www.waddenfonds.nl/Nieuwsbericht.2911+M5508a0bafa9.0.html 

Nieuwsbrief Súd Ie en Wetterfront Dokkum

DOKKUM - In Noordoost-Friesland wordt hard gewerkt aan de uitvoering van programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum: opwaardering van de vaarweg Súd Ie tussen Dokkum en het Lauwersmeer en versterking van de watersportstad zelf. Er wordt nu gewerkt aan de natuurvriendelijke oevers in de Súd Ie. Wetterfront Dokkum is grotendeels afgerond: de nieuwe sanitaire voorziening is geopend, nieuwe bewegwijzering is geplaatst en de stroomvoorzieningen voor vaarrecreanten zijn uitgebreid. Sytse Kroes (programmamanager) en Laura Been (programmasecretaris) werken met veel plezier aan dit prachtige programma. Voor meer informatie over de vorderingen, klik hier voor de nieuwsbrief van november 2015.

CdK prijst aanpak scholen Loppersum

LOPPERSUM - De aanpak van de twee onveilige scholen in Loppersum kan als voorbeeld dienen voor alle 120 scholen in de negen gemeenten van het aardbevingsgebied.

Dat stelde Commissaris van de Koning Max van den Berg woensdagmiddag in hotel Spoorzicht na afloop van zijn tweejaarlijks werkbezoek aan de gemeente. Loppersum besloot onlangs de 350 leerlingen van de Prinses Beatrixschool en de Roemte onder te brengen in een noodgebouw. Daartoe werd overgegaan na een inspectie waaruit bleek dat de schoolgebouwen niet bestand zijn tegen aardbevingen. Als versteviging te duur wordt gaat Loppersum versneld over tot de bouw van een nieuwe school.

Van den Berg prees deze aanpak die wordt gedragen door ouders, schoolbesturen en gemeente. Als het komt tot nieuwbouw acht de CdK het mogelijk dat dit voorbeeld elders in Noord-Groningen navolging vindt. ,,Als scholen elkaar vinden, kan op meer plaatsen gezamenlijk tot nieuwbouw worden besloten.''

 

Anklaar
Anklaar

Herontwikkeling stadsdeelhart Anklaar

De vernieuwing van de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn is verbonden met de aanleg van de nieuwe uitbreidingswijk Zuidbroek. Beide wijken vormen in de toekomst één stadsdeel. Het nieuwe stadsdeel Zevenhuizen-Zuidbroek krijgt een gemeenschappelijke voorzieningenstructuur. Daarbij is er voor gekozen om het bestaande winkelcentrum Anklaar te slopen en ter plaatse een nieuw stadsdeelhart te realiseren. In het nieuwe stadsdeelhart wordt het volgende ontwikkelprogramma gerealiseerd:

 • Ca. 338 woningen in verschillende categorieën, van intramurale zorg tot vrije sector koopwoningen;
 • 2.700 mBVO Multifunctioneel centrum;
 • 4.000 m2 BVO Medisch centrum;
 • 16.000 m2 BVO Retail;
 • Een centrale, ondergrondse parkeergarage voor ongeveer 600 parkeerplaatsen. 

De...

Lees verder >