Terug naar het overzicht

Implementatie Duurzaam GWW

De Aanpak Duurzaam GWW (Grond, Weg en Waterbouw) is een manier om duurzaamheid concreet handen en voeten te geven in projecten. Weusthuis en Partners heeft deze aanpak geïmplementeerd bij het ingenieursbureau van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

De Aanpak bestaat uit vier instrumenten: de Omgevingswijzer, het Ambitieweb, de CO2-prestatieladder en DuboCalc. Voor de zes pilotprojecten heeft Andreas Hartman een maatwerktraject ontwikkeld van circa 1 jaar waarin kennis gemaakt kan worden met Duurzaam GWW. Voor vijf van de zes pilots hebben werksessies plaatsgevonden waarin de Omgevingswijzer en het Ambitieweb zijn ingevuld.

Op basis hiervan hebben de projectteams inzicht gekregen in de duurzaamheidskansen en -bedreigingen en hebben zij ambities geformuleerd. Deze ambities worden nu vertaald in concrete maatregelen. Daarbij kunnen de andere instrumenten worden ingezet. Voor het zesde project zijn met de projectgroep duurzame EMVI-criteria voor een omvangrijk baggerproject opgesteld.

Naast het ‘projectspoor’ is een spoor opgezet om bestuur en management mee te nemen in de duurzaamheidsambities van het waterschap. Hierbij is de samenwerking gezocht met andere afdelingen van het waterschap. De uitkomsten van de pilotprojecten dienen als input voor discussies met bestuur en management.

Als laatste spoor is een werkgroep van ‘early adopters’ geformeerd. Deze groep enthousiastelingen neemt uiteindelijk het stokje over om de verdere uitrol van Duurzaam GWW binnen het Ingenieursbureau en het waterschap vorm te geven en is een aantal keren onder leiding van Weusthuis bijeengekomen. Het project is afgesloten met een eindrapportage waarin aanbevelingen zijn gedaan aan bestuur, management en medewerkers van HDSR om duurzaamheid verder handen en voeten te geven.

"Duurzaamheid is een containerbegrip. De kunst is om het toe te snijden op de situatie van de opdrachtgever. En uiteindelijk is het gewoon een kwestie van doen. Duurzaamheid: just do it en be picky!"
Andreas Hartman

Maatschappelijke relevantie

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het Klimaatakkoord van Parijs onderstreept dit. Overheden hebben de komende jaren een grote uitdaging om te komen tot duurzame oplossingen en projecten. 

Op de website van Platform 31 schreef Andreas een blog over het project.