Terug naar het overzicht

Laura Been

Laura werkt sinds 2012 bij ons bureau als adviseur en projectleider. Haar interesse ligt bij het verbinden van mensen en bij het brengen van voortgang in projecten, deze twee gaan heel vaak samen. Laura is opgeleid als geograaf en planoloog en haar ruimtelijke en kritische blik komt in bijna alle projecten van pas.

Over Laura Been

Laura heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan een breed scala van projecten en processen. Dit doet ze de ene keer vanuit de rol als adviseur en de andere keer als projectleider. Zo deed ze onderzoek naar nieuwe vormen van burgerparticipatie en lokale democratie en schreef ze diverse subsidieaanvragen voor onder andere het Waddenfonds en Nationaal Coördinator Groningen. Ook werkt ze sinds 2 jaar als projectleider aan de toeristische ontwikkeling van het Bûtefjild.

 

Twee projecten in haar beginperiode hebben een stempel gedrukt op haar verdere carrièrepad. Laura werkte als bewonersbegeleider voor de Energie Expeditie Apeldoorn, waarbij ze de brug tussen bedrijven, gemeente en 50 huishoudens was. Hier leerde ze de verschillende ‘talen’ kennen en vooral het belang van goede communicatie.  Ook was Laura jarenlang actief als programmasecretaris voor uitvoeringsprogramma Súd Ie en Wetterfront Dokkum, waar ze zich de ins en outs van het programmamanagement eigen heeft gemaakt.

 

Laura heeft ervaring met werken voor verschillende overheden. Ze maakt zich snel nieuwe projecten eigen en legt makkelijk contact. Ze is sterk in het aanbrengen van structuur in projecten en in het schrijven van heldere rapporten. Laura heeft oog en aandacht voor ieders perspectief en ziet dit als belangrijke basis voor haar werk.