Terug naar het overzicht

Maarten Noordhoff

Maarten is sinds de zomer van 2006 verbonden aan Weusthuis eerst als medewerker en sinds 2010 als associé. Als procesmanager werkte hij onder meer aan de totstandkoming van het structuurplan voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer, een structuurvisie voor de gemeente Steenwijkerland, en een toekomstvisie voor Vlieland. Zijn recente projecten betreffen het ontwikkelen en realiseren van MFA’s.

Over Maarten Noordhoff

Maarten is na zijn studie Bouwkunde zijn loopbaan in de jaren tachtig begonnen bij de provincie Groningen. Daar werkte hij bijna tien jaar, in diverse functies op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening. In deze periode volgde hij ook een stedenbouwkundige opleiding en heeft hij zijn studie Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen gevolgd en afgerond. Daarna maakte Maarten de overstap naar de gemeentelijke overheid. Als hoofd van afdelingen ruimtelijke ordening werkte hij in Kollumerland, Dronten, Langedijk en Meppel.

Om zich meer te kunnen richten op de inhoud aanvaardde hij een baan als senior adviseur Stedelijke Ontwikkeling bij advies- en ingenieursbureau Oranjewoud. In deze functie vormde het managen van complexe ruimtelijke ontwikkelingsprocessen al een belangrijk deel van zijn werk. Sinds 2006 is Maarten verbonden aan ons bureau.

"Als het eenvoudig zou zijn, was het al gerealiseerd. De uitdaging is om uit de complexiteit te komen en werkelijk een stap verder te komen."

Maarten zet zich op dit moment volop in op het terrein van het ontwikkelen en realiseren van Multifunktionele Accommodaties. Zo is hij procesbegeleider van een kindcentrum in Leens en Baflo en van De Tirrel in Winsum; een centrumvoorziening waar onderwijs, sport en zorg functies onderdak krijgen.