Terug naar het overzicht

Projectcoördinator bij Gemeente Smallingerland

In de gemeente Smallingerland wordt met het dorp en met partners gewerkt aan een fraai havenfront en een flinke verruiming van het areaal water.

Sinds 2017 leveren we een projectcoördinator, Jacqueline de Booij, aan de gemeente Smallingerland. Het eerste half jaar betroffen dit werkzaamheden om de wijkontwikkeling van de Bouwen verder te brengen samen met ontwikkelaars en corporaties. Ook werd het maken van een gebiedsplan voor het schoolgebied in Oudega samen met het dorp ter hand genomen. Inmiddels is haar inzet voor Smallingerland volledig gericht op omgevingsgericht werken in Oudega. Naast het schoolgebied wordt gewerkt aan het verfraaien van het bestaande havengebied waar nu o.a. een vervallen zuivelfabriek staat, en –samen met de provincie- aan de realisatie van een waterrijk gebied ten zuiden van het dorp.

Maatschappelijke relevantie

Het versterken van de recreatieve werkgelegenheid in Oudega is de maatschappelijke relevantie van dit project.