Terug naar het overzicht

Toeristische ontwikkeling en ontsluiting Wetterwâlden-Bûtenfjild

Het Bûtenfijld is een prachtig natuurgebied in Friesland. Weusthuis is gevraagd om dit natuurgebied letterlijk en figuurlijk beter op de kaart te zetten. Het doel van dit project is om zowel inwoners als recreanten enthousiast te maken om te varen, te wandelen en te fietsen door het Bûtenfjild. 

Het Bûtenfjild is een prachtig natuurgebied en is grofweg gelegen tussen Leeuwarden, Dokkum en De Westereen. Onlangs is er in dit natuurgebied een vaarroute voor sloepen gerealiseerd. De route is al vanaf 2017 geopend, maar kan letterlijk en figuurlijk nog beter op de kaart worden gezet en daar zet dit vervolgproject op in. Ook wordt de route aangekleed, zo zullen er aanlegvoorzieningen (bijvoorbeeld steigers) en informatievoorzieningen (zoals panelen en bewegwijzering) worden geplaatst. Daarnaast zal een positioneringsplan voor het gebied opgesteld worden, zodat de unieke kwaliteiten van dit gebied zo goed mogelijk naar voren komen. Het doel van dit project is om zowel inwoners als recreanten enthousiast te maken om te varen, te wandelen en te fietsen door het Bûtenfjild.

"Ik hoop dat veel mensen de schoonheid van het Bûtenfjild gaan ontdekken"
Laura Been

Sinds januari 2019 verzorgt Weusthuis & Partners de projectleiding. Wat het project bijzonder maakt, is de sterke betrokkenheid onder ondernemers en inwoners in het gebied.  Dit vraagt om goede afstemming tussen overheden en omgeving en om heldere communicatie.

 

Maatschappelijke relevantie

Het doel van dit project is om de gastvrijheidssector in het gebied te versterken en daarmee meer werkgelegenheid creëren. Daarnaast heeft dit project tot doel dat zowel inwoners als mensen van buitenaf nog meer van dit gebied gaan genieten.