Terug naar het overzicht

Heel Balk praat mee over de voorzieningen

Balk Vooruit gaat toekomstscenario’s over sociaal culturele voorzieningen, sport en basisonderwijs eerst voorleggen aan het dorp naar aanleiding van onderzoek. Vanuit Weusthuis en Partners is Jacqueline de Booij als kwartiermaker betrokken bij dit project. 

Geschreven door: Jacqueline de Booij

Voor een gezond dorp

Het onderzoek is uitgevoerd met twee belangrijke doelstellingen. De voorzieningen sterk maken voor de toekomst en het verbeteren van het centrum van Balk. De scenario’s die in het onderzoek aan bod komen variëren van het opknappen van de bestaande gebouwen tot sloop en nieuwbouw. Er is ook gekeken naar mogelijke samenwerking tussen voorzieningen. Het onderzoek heeft zich gericht op zalencentrum de Treemter, de voormalige bibliotheek, it Haske, sporthal de Trieme en de gymzaal, peuterspeelzaal ‘t Plankje, Speelotheek De Speelkeet en basisscholen It Hazzeleger en St. Ludgerus.

Twee weken stemmen en een inloopbijeenkomst

Op vrijdag 24 november wordt het rapport door Balk Vooruit gepubliceerd op haar website. Vanaf dan hebben de inwoners van Balk en omgeving twee weken de tijd om te reageren op de scenario’s en hun voorkeur uit te spreken. Wie dat wil kan op woensdag 29 november in De Treemter in Balk terecht met zijn of haar vragen. Plaatselijk Belang en gemeente zullen daar een toelichting geven op de scenario’s. Iedereen kan tussen 16:30 tot 20:30 uur binnenlopen.

Alle scenario’s bespreekbaar

Voor het college van B&W van gemeente De Fryske Marren zijn alle scenario’s bespreekbaar. Zij kan alleen geen garantie geven dat de financiering rond komt. Na de inventarisatie van Balk Vooruit zal het college een concreet voorstel doen aan de gemeenteraad voor de financiën. Het college van B&W en bestuur van Balk Vooruit roepen iedere Balkster dan ook op om haar voorkeur uit te spreken.