Laatste nieuws

 

Deze blog is geschreven voor Platform31 samen met Heleen Huiskamp van gemeente Berkelland.  

Vanuit Weusthuis en Partners vult Marco Hormann de rol van kwartiermaker in voor de gemeente Midden Drenthe. Samen met de gemeente maken wij de centrumvisie en het uitvoeringsprogramma. In het...

Durf jij het roer om te gooien? Weusthuis Associatie zoekt een stevige procesmanager, die met passie en enthousiasme vorm geeft aan complexe ruimtelijke opgaven.

Balk Vooruit gaat toekomstscenario’s over sociaal culturele voorzieningen, sport en basisonderwijs eerst voorleggen aan het dorp naar aanleiding van onderzoek. Vanuit Weusthuis en Partners is Jacqueline de Booij als kwartiermaker...

Twee provincies, gemeente Dongeradeel en Staatsbosbeheer werken samen om steltlopers en rietvogels een geschikte plek te bieden in de Bochtjesplaat, een natuurgebied bij het Lauwersmeer.

Vrijwel alle kernwinkelgebieden kampen met leegstand. Logisch, want er wordt veel via internet gekocht en het consumentengedrag verandert, mede door de vergrijzende bevolking en een andere kijk op winkelen bij...

De provincie Fryslân geeft momenteel samen met Wetterskip Fryslân uitvoering aan de Veenweidevisie. Een complexe opgave omdat het streven van de provincie is om bodemdaling als gevolg van ontwatering te...

Woensdag 11 oktober was het officiële startmoment van het project “herstel dorpen en Bildtdijken”. Met de aankoop van pand Oudebildtdijk nummer 1066 -dat al tientallen jaren leegstond en niet werd...

In september hebben we verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin ondernemers, inwoners, vastgoedeigenaren, en bezoekers van Beilen mee kunnen denken over de toekomst van het centrum. Zo ook aan een praattafel in...

Weusthuis en Partners is in februari in de uitzending van LifestyleXperience op RTL 4 te zien geweest.

De zomer is feestelijk ingeluid met de officiële start van de samenwerking tussen TEAM 4 en De Tirrel. Team 4 gaat het ontwerp maken voor een uniek idee waar kinderen...

Woensdagmiddag 26 juli 2017 vond de ondertekening aannemingsovereenkomst Brede School/IKC Baflo plaats, door wethouder Marc Verschuren en Walther Hesselink – Hesco Bouw te Stadskanaal.

Barend van der Veen van Weusthuis presenteert de Nije Pleats-aanpak op kennisbijeenkomst ‘Omgevingswet, Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed’ in de gemeente Oldenzaal.

Wij initieerden een intiem netwerk omtrent de Implementatie van de Omgevingswet met gemeenten, provincies en waterschappen. Geen implementatie via een spoorboekje of een plan van aanpak, maar van onderop! Vanuit...

De maatschap Van der Bos-Weidenaar in Holwerd toont tijdens een open dag een moderne bewaarloods, onder architectuur gebouwd. Het is een van de goed gelukte plannen onder regie van Nije...

Tevredenheid wat het functionele boodschappencentrum betreft, maar zorg over de leegstaande winkelpanden en het gebrek aan gezelligheid en terrassen in het centrum.

Projectleider Greetje de Heer presenteerde gisteren de plannen van de Stichting dorpen en Bildtdijken om tien slechte woningen aan de Bildtdijken op te knappen of nieuw te bouwen.

Het zal u niet ontgaan zijn; de wereld van de ruimtelijke ordening verandert. Van ruimtelijke ordening naar de leefomgeving; een naamsverandering die de geest van de nieuwe tijd in ons...

Andreas schreef voor de site van Platform31een blog over duurzaamheid als thema bij projectmanagement

Vanuit het project Better Wetter wordt gezocht naar nieuwe verdienmodellen voor boeren onder natte omstandigheden. Tjeerd Veenhoven is productontwikkelaar en vertelt over zijn eerste resultaten.

De Weusthuis doppers blijken een goede reisgenoot. Heb je ook een Weusthuis dopper gespot? Mail ons je foto.

Samen met de vakvrouwen van Camerik Voortman heeft Weusthuis en Partners een audiotour door nationaal park de Alde Feanen ontwikkeld. Freek Vonk was bereid om op zijn geheel eigen wijze...

Negen gemeenten kleuren groen op de kaart. Weusthuis en Partners was de opsteller van de Omgevingsvisie Opsterland.