Laatste nieuws

 

“doe wat je deed en je krijgt wat je kreeg” Zin in nieuwe inzichten over procesparticipatie? Meld je dan aan voor onze WIJ-dag! Hoe voorkom je een valse start? Welke ballen...

Wooncoöperaties zonder winst- oogmerk kunnen voor betaalbare huizen zorgen, maar dan moeten ze wel uit de ‘hobbysfeer’ komen. Voor maartnummer van het tijdschrift Noorderbreedte schreef Maarten Noordhoff dit artikel. 

Woensdag 23 juni heeft de demissionair minister van OCW, de heer Arie Slob, het eerste exemplaar van het boek over het Scholenprogramma in ontvangst genomen. Het boek “Pronkjewail” is een...

Op woensdagmiddag 23 juni 2021 neemt demissionair minister van OCW, de heer Arie Slob, het eerste exemplaar van het nieuwe boek over het Scholenprogramma in ontvangst. Dit gebeurt in het...

16-09

Bedankt!

De afgelopen jaren is in Delfzijl hard gewerkt aan een Wonen met een PLUS-concept voor het centrum. Het wonen met een PLUS-concept biedt de mogelijkheid om generatiebestendig te wonen in het...

Een vijfentwintigjarige jas die mij alweer 4 jaar als een warme deken past. Waarom voel ik mij hier toch zo thuis? Nog steeds (of steeds vaker) hoor ik mezelf zeggen:...

Het boek Flatportret is uitgebracht. Dit boek over de kenmerkende flat in Delfzijl die inmiddels gesloopt is, was symbool van de vooruitgang in de jaren ’60. Vijftig jaar later moeten...

   

Participatieverhalen is een boek (Arjen P. van Leeuwen) met inspirerende verhalen en prikkelende visies over samenwerken, meedoen en burgerkracht. Barend heeft voor dit boek twee artikelen geschreven waardoor onderstaande over...

Participatieverhalen is een boek (Arjen P. van Leeuwen) met inspirerende verhalen en prikkelende visies over samenwerken, meedoen en burgerkracht. Barend heeft voor dit boek twee artikelen geschreven waardoor onderstaand artikel...

Participatieverhalen is een boek (Arjen P. van Leeuwen) met inspirerende verhalen en prikkelende visies over samenwerken, meedoen en burgerkracht. Laura heeft voor dit boek het volgende artikel geschreven. 

Op 24 januari 2019 heeft de gemeenteraad van Aa en Hunze de Omgevingsvisie Centrum Gieten, inclusief Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie Centrum Gieten 2018-2022 (gemaakt door onze collega’s Barend van der Veen en...

Ons project Súd Ie en Wetterfront Dokkum, krijgt bijna 5 miljoen euro uit het Waddenfonds. Belangrijke onderdelen zijn de vaarverbinding met Esonstad en recreatieve fietspaden langs de Súd Ie.

Op donderdag 18 oktober is het Integraal Kindcentrum Marciaborg in Baflo-Rasquert officieel geopend.  In 2015 heeft de gemeenteraad van Winsum het Ontwikkelingsplan Integraal Kindcentrum Baflo-Rasquert vastgesteld met daarin de uitgangspunten en...

Voor onze nieuwsbrief van juli 2018 met als titel “de ontwikkeling van scholen, daar komt heel wat bij kijken” is  hier te lezen.  De onderwerpen: Scholentransitie Noordoost-Groningen, de grootste ooit...

Onlangs organiseerden wij samen met KAW de werkconferentie woningmarkt Fryslân. Deze conferentie vond plaats op woensdag 18 april 2018 vanuit de Achmeatoren in Leeuwarden. Het werd een inspirerende en nuttige...

Dinsdag 5 juni heeft onze collega Sytse Kroes (programmamanager Súd Ie) samen met raadsleden Dongeradeel, AB leden Wetterskip en een Statenlid gevaren op de Súd Ie. Van Ezumazijl naar Dokkum.

Door 40.000 hectare grond natter te maken, willen provincie en Wetterskip Fryslân de problemen in het veenweidegebied aanpakken. Bodemdrainage en ’s zomers hogere waterpeilen moeten leiden tot minder CO2-uitstoot, minder...

  “Overal schijnt de zon En geeft ze warmte   In de eenzame leegte In de ijzige kou   Waar zij hem En hij haar Vinden kon”   Als mensen...

Onze nieuwsbrief van april klik hier  hierin de volgende onderwerpen: Nieuwe collega bij Weusthuis Associatie Herman Dechesne Aanbod rijk voor beperken CO2 uitstoot veenweidegebied Weusthuis Challenge Succesvolle subsidieaanvraag   

Woensdag 18 april vond de werkconferentie woningmarkt Fryslân plaats in de Achmeatoren in Leeuwarden. Deze conferentie werd georganiseerd door Weusthuis en Partners samen met KAW. Partijen zoals de provincie Fryslân,...

Het klimaatakkoord zet onder meer in op een reductie van 3,5 Mton CO2 voor landbouw en landgebruik. De doelstelling voor landgebruik is minimaal 1,5 Mton in 2030. Het Friese veenweidegebied...

Met het ondertekenen van overeenkomsten op 12 maart 2018, kan de bouw van de nieuwe campus in Appingedam van start. In feestelijke sfeer  werden de handtekeningen gezet door de partners...

23 februari 2018 vond het Geo Promotion congres plaats in Groningen. Het thema was ‘Energize the future; spatial implementation of energy policies’. Weusthuis en Partners verzorgde hiervoor een bijpassende workshop...

Begin 2018 vonden er drie expertmeetings plaats vanuit het Omgevingslab Steden en Dorpen. Voor deze bijeenkomsten verzorgde Weusthuis en Partners de inhoudelijke ondersteuning.

Deze blog is geschreven voor Platform31 samen met Heleen Huiskamp van gemeente Berkelland.  

Vanuit Weusthuis en Partners vult Marco Hormann de rol van kwartiermaker in voor de gemeente Midden Drenthe. Samen met de gemeente maken wij de centrumvisie en het uitvoeringsprogramma. In het...

Durf jij het roer om te gooien? Weusthuis Associatie zoekt een stevige procesmanager, die met passie en enthousiasme vorm geeft aan complexe ruimtelijke opgaven.

Balk Vooruit gaat toekomstscenario’s over sociaal culturele voorzieningen, sport en basisonderwijs eerst voorleggen aan het dorp naar aanleiding van onderzoek. Vanuit Weusthuis en Partners is Jacqueline de Booij als kwartiermaker...

Twee provincies, gemeente Dongeradeel en Staatsbosbeheer werken samen om steltlopers en rietvogels een geschikte plek te bieden in de Bochtjesplaat, een natuurgebied bij het Lauwersmeer.

Vrijwel alle kernwinkelgebieden kampen met leegstand. Logisch, want er wordt veel via internet gekocht en het consumentengedrag verandert, mede door de vergrijzende bevolking en een andere kijk op winkelen bij...

De provincie Fryslân geeft momenteel samen met Wetterskip Fryslân uitvoering aan de Veenweidevisie. Een complexe opgave omdat het streven van de provincie is om bodemdaling als gevolg van ontwatering te...

Woensdag 11 oktober was het officiële startmoment van het project “herstel dorpen en Bildtdijken”. Met de aankoop van pand Oudebildtdijk nummer 1066 -dat al tientallen jaren leegstond en niet werd...

In september hebben we verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin ondernemers, inwoners, vastgoedeigenaren, en bezoekers van Beilen mee kunnen denken over de toekomst van het centrum. Zo ook aan een praattafel in...

Weusthuis en Partners is in februari in de uitzending van LifestyleXperience op RTL 4 te zien geweest.

De zomer is feestelijk ingeluid met de officiële start van de samenwerking tussen TEAM 4 en De Tirrel. Team 4 gaat het ontwerp maken voor een uniek idee waar kinderen...

Woensdagmiddag 26 juli 2017 vond de ondertekening aannemingsovereenkomst Brede School/IKC Baflo plaats, door wethouder Marc Verschuren en Walther Hesselink – Hesco Bouw te Stadskanaal.

Barend van der Veen van Weusthuis presenteert de Nije Pleats-aanpak op kennisbijeenkomst ‘Omgevingswet, Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed’ in de gemeente Oldenzaal.

Wij initieerden een intiem netwerk omtrent de Implementatie van de Omgevingswet met gemeenten, provincies en waterschappen. Geen implementatie via een spoorboekje of een plan van aanpak, maar van onderop! Vanuit...

De maatschap Van der Bos-Weidenaar in Holwerd toont tijdens een open dag een moderne bewaarloods, onder architectuur gebouwd. Het is een van de goed gelukte plannen onder regie van Nije...

Tevredenheid wat het functionele boodschappencentrum betreft, maar zorg over de leegstaande winkelpanden en het gebrek aan gezelligheid en terrassen in het centrum.

Projectleider Greetje de Heer presenteerde gisteren de plannen van de Stichting dorpen en Bildtdijken om tien slechte woningen aan de Bildtdijken op te knappen of nieuw te bouwen.

Het zal u niet ontgaan zijn; de wereld van de ruimtelijke ordening verandert. Van ruimtelijke ordening naar de leefomgeving; een naamsverandering die de geest van de nieuwe tijd in ons...

Andreas schreef voor de site van Platform31een blog over duurzaamheid als thema bij projectmanagement

Vanuit het project Better Wetter wordt gezocht naar nieuwe verdienmodellen voor boeren onder natte omstandigheden. Tjeerd Veenhoven is productontwikkelaar en vertelt over zijn eerste resultaten.

De Weusthuis doppers blijken een goede reisgenoot. Heb je ook een Weusthuis dopper gespot? Mail ons je foto.

Samen met de vakvrouwen van Camerik Voortman heeft Weusthuis en Partners een audiotour door nationaal park de Alde Feanen ontwikkeld. Freek Vonk was bereid om op zijn geheel eigen wijze...

Negen gemeenten kleuren groen op de kaart. Weusthuis en Partners was de opsteller van de Omgevingsvisie Opsterland.