Terug naar het overzicht

TEAM 4 gaat ontwerp maken voor De Tirrel

De zomer is feestelijk ingeluid met de officiële start van de samenwerking tussen TEAM 4 en De Tirrel. Team 4 gaat het ontwerp maken voor een uniek idee waar kinderen en ouderen samen in één gebouw gaan. Wonen met zorg wordt gecombineerd met onderwijs.

Dit wordt verrijkt met opvang, sport, revalidatie en een therapiebad. Het wordt een gebouw voor iedereen, van 0 tot 110 jaar, waar iedereen er toe doet. Dat wat alles met elkaar verbindt is de grote meerwaarde van de Tirrel.

De Tirrel komt in Winsum, op de locatie waar nu De Twaalf Hoven staat. Het wordt een gebouw waar het dorpse karakter herkenbaar is. De belevingswereld van bewoners en gebruikers zal herkenbaar zijn in de verschillende domeinen. Een dementie-vriendelijke omgeving en gepersonaliseerd leren zijn belangrijke elementen hierin. Team 4 ontwerpt het gebouw dan ook zodanig dat het ruimte biedt voor de toekomst voor een eigen invulling. De Tirrel wordt toekomstbestendig, flexibel en veranderbaar.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het ontwerp. Eind 2017 zal de ontwerpfase gereed zijn. Meer weten over De Tirrel? Bekijk hier de website met uitgebreide informatie en inspiratie. 

Weusthuis en Partners heeft de architectenselectie begeleid tot en met het afsluiten van de architectenovereenkomst.