Terug naar het overzicht

Vastgoed

De wereld van het vastgoed verandert. De stad is bijzonder in trek op het gebied van wonen, werken en recreëren. Veel meer dan voorheen is er sprake van vastgoedontwikkeling in bestaand bebouwd gebied in plaats van op uitleggebieden. Transformatie van vastgoed is daarbij een belangrijk onderdeel geworden, maar ook tijdelijk gebruik van gronden en bestaand vastgoed. De specifieke vraagstukken rond behoud en functieverandering van vastgoed vergen een zorgvuldige onderbouwing. Wij zien meer en complexere vastgoedvraagstukken op ons afkomen en de eisen die worden gesteld binnen de opgaven zijn ook veranderd: meer behoud en besef van historie en duurzaamheid als leidend besef. Recent hebben wij daarom ons team uitgebreid met twee adviseurs vastgoed- en gebiedsontwikkeling. 

Proces misschien nog wel belangrijker dan geld

De inrichting van het proces vormt de bepalende succesfactor bij vastgoedopgaven. Juist in de complexe opgaven van herontwikkeling van vastgoed is de onderlinge afhankelijkheid groot en de opgave pas geslaagd indien niet alleen de directe opdrachtgever, maar alle stakeholders tevreden zijn. Samenwerken en sturen op wederzijdse belangen zit in het DNA van ons bureau. En vervolgens het (juridisch) vastleggen van de afspraken. Hierbij hoort ook onderhandelen, waarbij wij uiteraard het belang van de opdrachtgever goed in het oog houden.

Advisering op basis van een haalbaarheidsanalyse

Een project aan de voorkant financieel in kaart brengen, scenario analyses maken, business cases beoordelen en het opzetten van grond-, opstal-, en gebiedsexploitaties vormt de basis voor een haalbaarheidsanalyse. Aangevuld met een analyse van het krachtenveld adviseren wij integraal over gebiedsontwikkeling. Desgewenst kunnen wij het vervolgtraject vormgeven en begeleiden. Dit kan zijn het samen met andere partijen herontwikkelen van een locatie of gebouw. Of het begeleiden van het verkooptraject, zodat marktpartijen de gewenste ontwikkeling oppakken.

Strategisch vastgoedbeleid en huisvesting

Hoe levert het vastgoed een optimale bijdrage aan het primaire bedrijfsproces? De wereld van vastgoed is continue in beweging mede door veranderende wensen van gebruikers. Of het nu gaat om kantoorgebruikers of zorginstellingen, de huisvestingsvraag verandert. Wij begeleiden opdrachtgevers in het formuleren van vastgoedbeleid en helpen bij het maken van een huisvestingsanalyse. Vragen die hierbij spelen kunnen zijn: Op welke wijze kan de vastgoedportefeuille duurzamer gemaakt worden? Is verkoop een reële optie? Kan het volledige beheer beter buiten de organisatie worden gezet? Doordat wij veel ervaring hebben met deze vraagstukken begrijpen wij het belang van goede huisvesting.

Aanbestedingsstrategie

Wij begeleiden voor onze opdrachtgevers verschillende soorten aanbestedingen en selecties. Aan de hand van de doelstelling stellen wij de aanbestedingsstrategie op inclusief gunningscriteria en selectiedocumentatie. Desgewenst ontzorgen wij u door ook bij het proces om biedingen te beoordelen en het werk te gunnen. Denk bijvoorbeeld aan een aannemerselectie voor een kindcentrum of een architectenselectie voor een woonzorgcentrum. Wij benutten hierbij onze uitgebreide ervaring en relevante kennis ten behoeve van actuele regelgeving.