Terug naar het overzicht

Centrumontwikkeling

Grote winkelketens vallen om, aanloopstraten worden leegloopstraten, internetwinkelen blijft ongekend populair en discussies over outletcentra zijn ‘hot’. Dat alles binnen een veranderende wereld, de komst van de omgevingswet, én …. binnen de context van de Retailagenda. Weusthuis en Partners heeft daarom haar kennis omtrent vastgoed, detailhandel en visievorming gebundeld tot een vernieuwende aanpak voor kernwinkelgebieden.

Integrale aanpak

Kernwinkelgebieden staan niet op zichzelf. Ze maken deel uit van het grotere stedelijke of dorpse systeem. Nieuwe richting geven aan de detailhandel kan daarom niet zonder het grotere geheel. Dat betekent dat naast detailhandel in ieder geval ook de thema’s horeca, vastgoed, kantoren en wonen bij de visievorming betrokken moet worden. Bij het herpositioneren van kernwinkelgebieden werken wij daarom vanuit een integrale aanpak.

Vanuit de werkelijkheid aan de slag

Om de retail in een stad of dorp in beweging te krijgen is inzicht nodig in de plaatselijke situatie. De daadwerkelijke leegstand moet in beeld worden gebracht, maar ook de trends in het plaatselijke koopgedrag van consumenten. Die situatie is in ieder dorp of stad anders en vraagt om een maatwerkbenadering. Wij starten in onze aanpak altijd vanuit de nieuwe werkelijkheid. Dat is namelijk de context waarbinnen nieuwe wegen worden uitgezet. Vanuit de integrale gedachte moet ook de werkelijke situatie omtrent onder andere wonen, vastgoed en horeca worden geanalyseerd.

Samen

Binnen de retail is daadwerkelijk iets aan de hand. Tel daarbij op de demografische ontwikkelingen en het voortdurend veranderende koopgedrag van consumenten. Een nieuwe visie op kernwinkelgebieden vraagt daarom een verschuiving in het doen en denken. Het is zaak om die verschuiving samen met alle betrokken partijen te beleven. Alleen dan ontstaat een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel om het in de toekomst anders aan te pakken.

Het is als gemeente zaak om samen met de ondernemers en inwoners de koers uit te zetten voor de kernwinkelgebieden. Koers uitzetten betekent keuzes maken. Keuzes om te stimuleren in sommige gebieden en af te waarderen in andere. Maken we die keuzes vervolgens integraal, dan bouwen we samen met ondernemers en burgers aan een visie.