Terug naar het overzicht

Onderzoek detailhandel en overige voorzieningen Beijum

Beijum is één van de 4 wijken in Groningen waar actief op wijkvernieuwing gestuurd wordt. Onderdeel daarvan is een visie op de twee winkelgebieden in Beijum. Voor beide winkelgebieden is door Weusthuis een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Herman Dechesne heeft in opdracht van de gemeente Groningen onderzoek gedaan naar vraag en aanbod van de detailhandel en voor beide winkelgebieden een ontwikkelingsrichting voorgesteld. 

"Een supermarkt is bij uitstek een plek om elkaar spontaan te ontmoeten en kan daardoor een belangrijke drager zijn voor andere voorzieningen. Bij de ontwikkeling van duurzame voorzieningen is de aanwezigheid van een dergelijke “trekker” dus zeer gewenst. Als er voldoende marktruimte is voor een supermarkt om duurzaam te exploiteren, adviseer ik de gemeente om gebruik te maken van de “honger” van supermarktketens aan locaties en één of meerdere van deze ketens uit te dagen om te investeren. De gemeente moet dan wel faciliteren met een goede en zichtbare locatie, ruim parkeren en een moderne (gevel) uitstraling. "
Herman Dechesne

Uit de analyse en vele gesprekken/interviews blijkt dat de problematiek van de beide gebieden zeer verschillend is. Zo ook het voorgestelde ontwikkelingsrichtingen voor de beide winkelgebieden. Voor Beijum-West wordt voorgesteld aan de sturen op behoud van de winkelomvang en versterking van de kwaliteit. Om dat te bereiken zullen een aantal problemen zoals parkeren, de busbaan en het laden/lossen van Albert Heijn opgelost moeten worden. Voor Beijum-Oost wordt voorgesteld aan te sturen op behoud van een (buurt-)supermarkt en de ontwikkeling van een opzienbarend en vernieuwend concept met en mix van winkels, toekomstbestendige voorzieningen en wonen voor ouderen. Daardoor kan er een bruisende ontmoetingsplek voor jong en oud gaan ontstaan.