Terug naar het overzicht

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Weusthuis en Partners BV (KvK nummer 02056157) en Weusthuis Associatie (Kvk nummer 01147124) (hierna: Weusthuis),. Contactgegevens:

Zuiderpark 11

9724 AE  Groningen

050 526 86 63

info@weusthuis.nl

Weusthuis en haar medewerkers dan wel associés hechten aan privacy. Wij zorgen ervoor dat de door u aan ons verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacyregelgeving wordt behandeld. Deze verklaring heeft betrekking op persoonsgegevens van personen buiten ons bedrijf; geïnteresseerden, (mogelijke) sollicitanten en vertegenwoordigers van (mogelijke) klanten of gegevens van personen die bij de uitvoering van onze diensten zijn betrokken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u daarbij betrokken bent of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn:

–     voor- en achternaam of initialen;

–     geslacht;

–     telefoonnummer;

–     e-mailadres;

–     overige persoonsgegevens die u aan ons actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;

–     gegevens over uw activiteiten op onze website;

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om onze diensten te leveren;
  • om contacten te onderhouden in het kader van de dienstverlening aan onze klanten;
  • om geïnteresseerden via een nieuwsbrief te informeren over de ontwikkelingen binnen onze organisatie of de beleidsvelden waarop wij actief zijn;
  • om de geschiktheid van een sollicitant te beoordelen of om daarmee contact op te nemen.
  • om onze website te kunnen testen en verbeteren;

Wij gebruiken de informatie voor deze doeleinden uitsluitend als wij daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen of als dat voor een goede uitvoering van de overeenkomst met een opdrachtgever mogelijk en noodzakelijk is.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten. Dat doen wij op de grondslag van toestemming of omdat het noodzakelijk is ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang.

Verder kan het zijn dat wij de persoonsgegevens gebruiken om:

  • onze financiële administratie te kunnen beheren teneinde te kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
  • interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten;
  • te voldoen aan verplichtingen uit de wet of om gehoor te geven aan rechterlijke bevelen of bevelen van toezichthoudende instanties.

Dat doen wij als dat voor een goede uitvoering van de overeenkomst met een opdrachtgever mogelijk en noodzakelijk is of als daarvoor een wettelijke verplichting geldt.

Met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereen­komsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor die verwerkingen. Het kan zijn dat de informatie intern wordt gedeeld, maar dat gebeurt alleen met medewerkers voor wie dat noodzakelijk is in het kader van hun functie. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere derden anders dan met uw uitdrukkelijke toestemming, behalve als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Bewaren en beveiliging persoonsgegevens

Als u ons persoonsgegevens verstrekt, worden die niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld, te realiseren. Persoonsgegevens die wij hebben verkregen in het kader van opdrachten bewaren wij tot vijf jaar na de afronding van de opdracht. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. Dit soort gegevens wordt zeven jaar bewaard. Als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Na afloop van deze termijnen zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd of worden geanonimiseerd. Persoonsgegevens van een sollicitant bewaren wij tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure, tenzij deze ons expliciet toestemming heeft gegeven dat zijn gegevens langer mogen worden bewaard met het oog op eventuele toekomstige vacatures. In dat geval bewaren wij zijn persoonsgegevens tot maximaal één jaar vanaf het moment dat de sollicitant daartoe toestemming heeft gegeven.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door ons of door diegenen die deze voor ons verwerken vertrouwelijk worden behandeld; al onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Verder zorgen wij voor een goede beveiliging van ons kantoor en onze systemen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van de persoonsgegevens te voorkomen. Het verkeer via onze website vindt versleuteld plaats met SSL-beveiliging op basis van het HTTPS-protocol. De gegevens worden opgeslagen in de database van ons ‘Customer Relationship Management’-systeem Simplicate op onze eigen beveiligde server of die van een derde partij, te weten: AKSI. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Het gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op de computer, tablet, telefoon of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of de servers van derde partijen worden teruggestuurd.

Als u onze website voor het eerst bezoekt, ziet u een melding met uitleg over de cookies. Via ‘instellingen’ kunt aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw apparaat. U kunt daarnaast zelf het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Raadpleeg de helpfunctie uw browser voor uitleg over hoe dat moet.

Bij uw bezoek van onze website plaatsen wij standaard zogenoemde ‘first party cookies’. First party cookies ook wel ‘functionele cookies’ genoemd, zijn cookies die onze site zelf installeert en aanspreekt. Deze zijn nodig om de website goed en veilig te laten functioneren en slaan geen persoonlijke of traceerbare gegevens op. ‘Third-party cookies’ zijn cookies die worden geplaatst door een ander domein dan Weusthuis.nl om zodoende gebruik te kunnen maken van diensten van derden.

Onze website gebruikt de volgende functionele, analytische en tracking cookies.

Functionele cookies

Google Tag Manager

Met Google Tag Manager kunnen websitetags worden beheerd en geactiveerd vanuit een programma. Hierdoor kunnen wij het verkeer en bezoekersgedrag meten. Deze Tags kunnen wel gegevens verzamelen, maar worden niet gebruikt door Google Tag Manager.

Duur: maximaal 6 maanden

Met wie gedeeld: niet met derden

Analytische cookies

Via Google Analytics worden door middel van ‘analytische cookies’ geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag van de bezoekers verzameld. Door statistische analyses van het klikgedrag kunnen wij onze website verbeteren.

(_gat_UA-107345713-1)

Dit analytische cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de hoeveelheid gegevens die door Google wordt geregistreerd op websites met een hoog bezoekers­aantal te beperken.

Duur: maximaal 10 minuten

Met wie gedeeld: met derden in anonieme vorm

(_ga)

Dit analytische cookie wordt gebruikt door Google Analytics om een beeld te vormen van het aantal paginabezoeken, unieke bezoekers, sessies en campagne data.

Duur: maximaal 2 jaar

Met wie gedeeld: met derden in anonieme vorm

(_gid)

Dit analytische cookie registreert een unieke ID die wordt gebruikt  om statistische data te generen over welke pagina’s  worden bezocht , hoe vaak deze pagina’s bezocht worden en hoe lang de bezoeker op deze pagina’s blijft.

Duur: maximaal 24 uur

Met wie gedeeld: met derden in anonieme vorm

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben Google niet toegestaan IP-adressen op te slaan of de informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De statistische gegevens worden door Google overgebracht en opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Analytische cookies worden niet automatisch gewist. Die kunt u desgewenst zelf verwijderen.

MyFonts Counter

Door het plaatsen van dit cookie kunnen wij de website in de huisstijl aan u weergeven. Denk hierbij aan het gebruikte lettertype, de kleur en het plaatsen van het logo.

Duur: maximaal 30 dagen

Met wie gedeeld: met derden in anonieme vorm

Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid van MyFonts Counter.

Social media – tracking cookies

Met deze tracking cookies registreren social media zoals Twitter en LinkedIn welke artikelen en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.  Wij hebben geen volledige controle op wat de aanbieders van deze cookies daarmee doen. Voor meer informatie over hoe deze derden met cookies omgaan, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

LinkedIn

Tracker url: https://platform.linkedin.com/in.js

Duur: maximaal 6 maanden

Met wie gedeeld: derden

Klik hier voor meer informatie over het cookiebeleid en hier voor meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn.

 Twitter Button

Tracker url: https://platform.twitter.com/widgets.js)

Dit cookie slaat data op voor het correct tonen van berichten in geplaatste twitterfeed.

Duur: maximaal 18-24 maanden

Met wie gedeeld: derden

 Twitter Syndication

Tracker url: https://syndication.twitter.com/i/jot

Duur: maximaal 6 maanden

Met wie gedeeld: derden

Klik hier voor meer informatie over het cookiebeleid en het privacybeleid van Twitter.

 

Nieuwsbrief

Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen op ons vakgebied of binnen ons bedrijf, sturen wij regelmatig een nieuwsbrief. Als u die van ons wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor aanmelden. Om die aan u te kunnen versturen, vragen wij om uw naam en e-mailadres. Die gegevens verstrekken wij niet aan derden. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u op de nieuwsbrief bent ingeschreven. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Uw rechten

U kunt ons verzoeken uw door ons geregistreerde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, te verzoeken om beperking van het gebruik of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Weusthuis. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. Dat kunt u doen per e-mail via: info@weusthuis.nl of per brief naar ons contactadres.

Om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak daartoe een veilige kopie door uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Of maak een kopie met de KopieID. Klik op deze link voor meer informatie over het maken van een veilige kopie. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand reageren op uw verzoek.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u bij ons een klacht indienen. Daarvoor kunt u de bovengenoemde contactgegevens gebruiken. Daarnaast wijzen wij u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Weusthuis of over het indienen van verzoeken, dan kunt u zich daarvoor richten tot info@weusthuis.nl.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 juli 2018.