Terug naar het overzicht

Weusthuis en Partners

Weusthuis en Partners is gespecialiseerd in het management van omvangrijke en complexe projecten en processen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. We werken in zowel stedelijk als landelijk gebied: aan omgevingsvisies, kernwinkelgebieden, stedelijke vernieuwing, bedrijventerreinen, vastgoed, en de ontwikkeling van landelijk gebied, waarbij water een steeds belangrijker rol speelt.

Sinds de oprichting in 1995 door Coen Weusthuis is Weusthuis en Partners uitgegroeid tot een ‘platte’ organisatie met ervaren mensen. Ons team bestaat uit stevige procesmanagers die elkaar wat betreft inhoudelijke expertise en persoonlijkheid goed aanvullen. Weusthuis en Partners heeft een informele sfeer en is gericht op kwaliteit en resultaat.

Onze missie

Onze missie is: Waarde toevoegen aan de samenleving door geïnspireerd handwerk. 

én: Platform zijn waar medewerkers zich persoonlijk en professioneel kunnen ontwikkelen.

Procesaanpak afhankelijk van complexiteit

Zoals wij voortdurend ervaren, verschillen ruimtelijke opgaven fundamenteel van karakter. Het kiezen van de juiste procesaanpak, passend bij de mate en de aard van de complexiteit van een opgave, is daarom een onderscheidend kenmerk van ons bureau. Twee factoren zijn daarbij doorslaggevend: het aantal betrokken partijen en de mate waarin de belangen  tussen deze partijen verschillen.

In processen is het bereiken van wilsovereenstemming tussen betrokken partijen een centraal punt. Dat is de reden dat onze procesmanagers de onderhandelingen begeleiden en zelf de noodzakelijke convenanten en overeenkomsten redigeren.

Inhoudelijke expertise

Succesvol procesmanagement binnen de ruimtelijke ontwikkeling vereist een flinke dosis inhoudelijke expertise. Wij zijn vereenzelvigd met de inhoud en houden die up-to-date. Niet zelden innoveren we vanuit die inhoud. Zie Kennisvelden voor onze actuele inhoudelijke kennisvelden.

Met deze inhoudelijke expertise adviseren we onze opdrachtgevers bij onderwerpen zoals ruimtelijke beleidsvraagstukken, PPS-constructies, subsidieverwerving, financieringsmodellen en (Europese) aanbestedingsprocedures.