Terug naar het overzicht

Scholen

Het Nederlandse scholenlandschap verandert voortdurend. Maar nog nooit had die onderwijstransitie zo’n ingrijpend effect op de gebouwde omgeving. De afgelopen honderd jaar werd er vooral in klaslokalen lesgegeven.  In de toekomst zal er veel meer les op leerpleinen worden gegeven in gebouwen waar binnenmuren niet meer vanzelfsprekend zijn. Daarnaast is er een tendens naar integratie van kindvoorzieningen. Scholen waar kinderen van 0-12 jaar kunnen worden onderwezen en opgevangen van zeven uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds. Dat vraagt grotere en flexibel in te richten gebouwen.

Transitie

Weusthuis en Partners regisseert momenteel één van de grootste onderwijstransities van Nederland in het aardbevingsgebied van Noordoost-Groningen; voor meer dan 100 scholen van 17 verschillende schoolbesturen in 9 verschillende gemeenten. Daarnaast regisseert Weusthuis en Partners aanbestedingen en het ontwikkelen van programma’s van eisen voor de bouw van scholen voor gemeenten en schoolbesturen.

Programmamanagement

Grote opgaven, zoals de onderwijstransitie in Noordoost-Groningen pakken wij vanuit onze ruime ervaring op als programmamanagement; dat wil zeggen, als een integrale ontwikkelingsstrategie, waarbinnen de projecten de bouwstenen vormen voor de te realiseren doelen. Daarbij sturen we parallel aan elkaar drie basisprocessen aan:

  • Programmeren; het stellen van doelen en het opstellen van een programma.
  • Besturen; het plannen van activiteiten, monitoren van ontwikkelingen en bijsturen of aanpassen van het programma indien nodig.
  • Autoriseren; het organiseren van besluitvorming en het maken van keuzes.

Wij balanceren daarbij voortdurend tussen deze drie basisprincipes, die elkaar gedurende het programma beïnvloeden.

Kennisplatform voor grip op kwaliteit

De programma’s en projecten sturen wij aan vanuit onze ruime kennis van onderwijs en haar gebouwen. Meer dan ooit vinden wij dat gebouwen de visie op onderwijs moeten volgen en niet andersom. Dat betekent dat kennis over de toekomst van het onderwijs ontwikkeld en verspreid moet worden. Wij richtten daarvoor een Kennisplatform op. Vanuit onze inhoudelijke kennis verbinden wij in dat kennisplatform partijen: vrager en aanbieders van kennis op de volgende gebieden:

  • Toekomstbestendig / krimpproof
  • Duurzaamheid
  • Frisse scholen
  • Energiezuinig
  • Onderwijs 2.0
  • Aardbevingsbestendig
  • Aanbesteding en (goed) opdrachtgeverschap