Terug naar het overzicht

Schoolcampus Appingedam

Aangezien de huidige 4 schoolgebouwen voor middelbaar en voortgezet onderwijs in Appingedam en Delfzijl niet aardbevingsbestendig zijn en tevens een behoorlijk overmaat hebben die is ontstaan door de voortdurende leerlingendaling zal in 2020 in Appingedam de bouw starten van een nieuwe onderwijscampus.

In opdracht van de gemeenten Appingedam en Delfzijl en de schoolbesturen van het Eemsdeltacollege en ROC Noorderpoort heeft Weusthuis Associatie een haalbaarheids-onderzoek uitgevoerd naar de nieuwbouw van een onderwijscampus voor middelbaar en voortgezet onderwijs. Coen Weusthuis en Alex Visser voerden de regie over dit onderzoek. Samengewerkt werd met Rho – adviseurs voor leefruimte en Draaijer+Partners. De primaire vraagstelling was de vraag of het beter was de bestaande schoolgebouwen bouwkundig te versterken of volledige nieuwbouw te plegen.

Conclusie van het haalbaarheidsonderzoek was dat het met het oog op de staat van de huidige gebouwen en de voortdurende leerlingendaling de voorkeur verdient om over te gaan op volledige en geïntegreerde nieuwbouw in een campusconcept.

De verschillende scholen worden hier allemaal onderdak gebracht, maar met behoud van eigen identiteit. In totaal wordt de nieuwe onderwijscampus circa 14.000 vierkante meter groot, exclusief de beoogde nieuwe sportvoorzieningen. Opening wordt voorzien in de zomer van 2021.

Tevens is een locatieonderzoek uitgevoerd. Uiteindelijk hebben partijen een koopovereenkomst gesloten met Zonnehuisgroep Noord over de aankoop van verpleeghuis Solwerd. Met medewerking van de NCG en de NAM wordt het huidige verpleeghuis gesloopt en op dezelfde locatie nieuwbouw gepleegd voor de onderwijscampus.

In het afgelopen jaar is onder regie van Weusthuis Associatie tevens de zogenaamde doordecentralisatieovereenkomst tot stand gekomen. Het EDC wordt bouwheer en de toekomstige eigenaar van de onderwijsgebouwen. Het Noorderpoort huurt van het EDC. Samengewerkt met HEVO en Jan Schraven Advies.