Terug naar het overzicht

Projecten in Contract/Overeenkomst

Project

Oudega aan het water

In het dorp Oudega ( gemeente Smallingerland) wordt samen met het dorp en met partners gewerkt aan ‘Oudega aan het water’, gericht op het uitbreiden en verbeteren van het havengebied en de realisatie van een nieuw groot meer.

Bekijk het project
Project

Schoolcampus Appingedam

Aangezien de oorspronkelijke 4 schoolgebouwen voor middelbaar en voortgezet onderwijs in Appingedam en Delfzijl niet aardbevingsbestendig waren en tevens een behoorlijk overmaat hadden die was ontstaan door de voortdurende leerlingendaling is in 2022 in Appingedam een nieuwe onderwijscampus in gebruik...

Bekijk het project
Project

Scholenprogramma Noordoost-Groningen

Weusthuis Associatie heeft van eind 2014 tot eind 2022 één van de grootste onderwijstransities van Nederland in het aardbevingsgebied van Noordoost-Groningen geregisseerd; voor 100 schoolgebouwen van 17 verschillende schoolbesturen in 11 verschillende gemeenten (inmiddels na samenvoeging 4 gemeenten). Er was...

Bekijk het project
Project

Het Boegkwartier centrum Delfzijl

De gemeente Eemsdelta heeft vanaf 2015, samen met enkele partners (Acantus, Lidl, Noorderzorg) gewerkt aan de realisatie van het Boegkwartier op de kop van het centrum. Het project is in januari 2024 opgeleverd. Rottinghuis heeft het project gerealiseerd. Er is...

Bekijk het project
Project

Integraal investeringsprogramma Delfzijl

In de gemeente Delfzijl is sprake van krimp. Daardoor onstaan er vraagstukken met betrekking tot de woningvoorraad, is er leegstand in het kernwinkelgebied en valt het draagvlak onder verschillende voorzieningen weg (scholen, zorg, sport). Weusthuis en Partners was betrokken bij...

Bekijk het project
Project

Friese Meren weer in Fries bezit

Maandag 28 september 2009 was een memorabele dag. Op die dag zijn de Friese meren door RVOB (voorheen Domeinen) in eigendom overgedragen aan de provincie Fryslân. Al vijftig jaar waren provincie en Rijk er over in gesprek, in 2009 is...

Bekijk het project
Project

Programmamanagement Heechterp-Schieringen

Een programma maken voor verbetering van een wijk, met een mix aan maatregelen op sociaal en fysiek gebied.

Bekijk het project
Project

Noordelijke Elfstedenvaarroute

De Elfstedenroute is wereldwijd bekend en zorgt voor een grote naamsbekendheid van de provincie Fryslân. In het project Noordelijke Elfstedenvaarroute is ook het noordelijk deel van de route bevaarbaar gemaakt voor kleinere boten waardoor nu de hele route bevaarbaar is....

Bekijk het project