Terug naar het overzicht

Herontwikkeling stadsdeelhart Anklaar

Op de plek van het inmiddels gesloopte winkelcentrum Anklaar in Apeldoorn komt een geheel nieuw eigentijds Stadsdeelhart.

In het nieuwe Stadsdeelhart Anklaar komen 14.500 m2 winkels en dienstverlening, circa 150 appartementen en een ondergrondse parkeergarage met circa 520 plaatsen. Habion realiseert het nieuwe woon-zorgcomplex Koningin Wilhelmina, terwijl MAB verantwoordelijk is voor de realisatie van de winkels, de daarboven gelegen woningen en de parkeergarage. De gemeente verzorgt de inrichting van de openbare ruimte.

Marco Hormann was in de periode van 2007 tot 2010 de gemeentelijke projectleider van de herontwikkeling van het stadsdeelhart Anklaar en heeft in die hoedanigheid er voor gezorgd dat de besluitvormingsdocumenten gemaakt werden. Dit waren onder andere het stedenbouwkundig plan, het bestemmingsplan, de inrichting van het openbare gebied, de overeenkomsten met de ontwikkelende partijen en het ontwerp en de exploitatie van de parkeergarage. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de aanbesteding van de werkzaamheden, de communicatie met de verschillende doelgroepen en het begeleiden van de bestuurlijke en politieke besluitvorming

"Deze gebiedsontwikkeling is enorm complex en ingrijpend:. veel betrokken partijen, verschillende ontwikkelaars, woningen, zorg, parkeergarage. Het geeft veel voldoening dat het gelukt is om het college en de Raad in te laten stemmen met de uitvoering van dit project."
Marco Hormann

De nieuwbouw is inmiddels in volle gang. De opening van het nieuwe Stadsdeelhart is voorzien in 2019.