Terug naar het overzicht

Dorpsontwikkelingsmaatschappijen instrument participatie

In twee jaar tijd zijn meer dan 100 woningen opgeknapt in vier dorpen in Noordoost Friesland. Een dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM), bestaande uit vijf dorpsbewoners, is aan de slag gegaan om dit voor elkaar te krijgen. Weusthuis en Partners bedacht vooraf de organisatiestructuur en voerde twee jaar later een evaluatieonderzoek uit. De structuur waarmee is gewerkt biedt kansen voor veel dorpen en wijken, bijvoorbeeld in krimpgebieden.

De dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s) zijn ontstaan vanuit het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten, dat is opgezet door Platform 31, de gemeente Dongeradeel en de provincie Friesland. Aanleiding voor het experiment is de krimpproblematiek en de wens om de beschermde dorpsgezichten in stand te houden. Het experiment past met haar ‘bottom up’ benadering goed in deze tijd waarin de overheid steeds meer loslaat.

De dorpsbewoners die als DOM-lid zijn aangesteld, hebben de afgelopen jaren veel tijd in gestoken in het project en hun dorpsgenoten enthousiast weten te maken. Door aan te bellen of door het organiseren van een informatieavond. De DOM-leden hebben een mooie boodschap: onder bepaalde voorwaarden kunnen woningen in de dorpskern een kleine subsidie krijgen bij het opknappen van de gevel en/of de gehele woning. Naast het opknappen van woningen zijn er ook andere projecten opgezet vanuit het dorp, zoals het opknappen van het dorpsplein en de aanleg van een toeristische route.

Maatschappelijke relevantie

De structuur waarmee in dit project is gewerkt, waarbij een dorpsontwikkelingsmaatschappij centraal staat en wordt begeleid vanuit de gemeente, biedt kansen voor veel dorpen en wijken. Bijvoorbeeld in krimpgebieden, waar vraagstukken op het gebied van leefbaarheid spelen.

"Een succesvolle manier van samenwerking tussen dorpen en gemeente die op veel plekken toegepast kan worden."
Laura Been

Meer informatie over het project vindt u in het rapport ‘Evaluatie krimpexperimenten’ van Platform 31 hieronder.