Terug naar het overzicht

Projecten in Burgerparticipatie

Project

Programmamanagement Veenstrategie Groningen

De provincie werkt, samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, aan het ‘Programma Veenstrategie Groningen.’ Dit programma streeft naar het reduceren van maaivelddaling en broeikasgasemissie als gevolg van veenoxidatie in de Groninger veengebieden. Klaas Hommes werkt vanuit Weusthuis...

Bekijk het project
Project

Energielandschap Waadhoeke – als procesbegeleider aan de slag

Alle duurzame opwek concentreren in één gebied? Gemeente Waadhoeke gaat onderzoeken of dat haalbaar is. Technisch en financieel, maar vooral ook qua lokaal eigendom en draagvlak. Weusthuis en Partners heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van het plan van...

Bekijk het project
Project

Omgevingsvisie Tynaarlo

In opdracht van de gemeente Tynaarlo werken we aan de omgevingsvisie voor de gemeente: Typisch Tynaarlo

Bekijk het project
Project

Communicatie en participatie Energietransitie

Inhoud geven aan het communicatie- en participatietraject rond energietransitie, van de gemeente Assen.

Bekijk het project
Project

Projectleiding Klaverblad Noordoost Heerenveen

Een gebied van 120 hectare bij Klaverblad Noordoost in Heerenveen wordt duurzaam ontwikkeld. In opdracht van de gemeente Heerenveen, brengt Weusthuis het proces van deze gebiedsontwikkeling richting uitvoer.

Bekijk het project
Project

Onderzoek detailhandel en overige voorzieningen Beijum

Beijum is één van de 4 wijken in Groningen waar actief op wijkvernieuwing gestuurd wordt. Onderdeel daarvan is een visie op de twee winkelgebieden in Beijum. Voor beide winkelgebieden is door Weusthuis een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Bekijk het project
Project

Omgevingslab Fryslân

In 2017 werkte Fryslân toe naar een Omgevingsvisie. Provincie, gemeenten en het Wetterskip organiseerden de voorbereiding daarvan gezamenlijk volgens ‘De Friese Aanpak’. In dialoog met de samenleving werd de inhoud verzameld voor een nieuwe integrale visie op ruimtelijke ontwikkeling. Dit...

Bekijk het project
Project

Sinnetafels Fryslân

De provincie Fryslân heeft haar ambities voor zonne-energie in februari 2015 verhoogd: in 2020 moet er minimaal 500 MW opgesteld vermogen beschikbaar zijn. Voor het behalen van dit doel heeft Weusthuis & Partners de Sinnetafel-aanpak ontwikkeld. Inmiddels begeleiden we het...

Bekijk het project
Project

Centrumvisie en uitvoeringsprogramma Beilen

De gemeente Midden Drenthe kan een bijdrage krijgen van de provincie Drenthe van € 750.000 voor de uitvoering van projecten, die de leegstand van winkels in het centrum van Beilen vermindert. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er een...

Bekijk het project