Terug naar het overzicht

Omgevingsvisie Tynaarlo

In opdracht van de gemeente Tynaarlo werken we aan de omgevingsvisie voor de gemeente: Typisch Tynaarlo

In opdracht van de gemeente Tynaarlo werken we aan het opstellen van de omgevingsvisie voor 2020-2040. De gemeente vormt dé groene long van de Regio Groningen-Assen met een geliefd woon- en leefmilieu, waardevolle natuur en landschap en veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Met de omgevingsvisie werken we aan het realiseren van een duurzame gemeente, aan leefbare dorpen en een vitaal platteland.

"Geweldig om zo intensief samen met de gemeente te mogen werken aan de toekomst van dit mooie gebied."
Rob van Vliet

Na een uitgebreid participatietraject (samen met Hajema Communicatie), inclusief leefbaarheidsonderzoek, werken we aan het verkennen van ruimtelijke ontwikkelingen en het benoemen van beleidsthema’s. Vervolgens werken we in 2021 samen met de gemeente en HKB Stedenbouw aan het ontwerp voor de omgevingsvisie. Eind 2021 moet de Ontwerp-Omgevingsvisie gereed zijn. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de projectwebsite: www.typischtynaarlo.nl.

Maatschappelijke relevatie

Via de omgevingsvisie wil de gemeente sturing geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.