Terug naar het overzicht

Projecten in Landschap

Project

Gastvrijheid Aan de Lauwers

De rivier de Lauwers bepaalt voor een groot deel de grens tussen de provincies Friesland en Groningen. Het gebied eromheen heeft een rijke geschiedenis en een uniek open landschap. De inwoners van het gebied hebben de wens om dit te...

Bekijk het project
Project

Campus Emmen

De gemeente Emmen werkt samen met de provincie Drenthe, de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden, het Drenthe college, het TREANT Ziekenhuis en enkele bedrijven aan de ontwikkeling van Campus Emmen. Marco Hormann ondersteunt de gemeente in dit proces

Bekijk het project
Project

Programmamanagement Veenstrategie Groningen

De provincie werkt, samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, aan het ‘Programma Veenstrategie Groningen.’ Dit programma streeft naar het reduceren van maaivelddaling en broeikasgasemissie als gevolg van veenoxidatie in de Groninger veengebieden. Klaas Hommes werkt vanuit Weusthuis...

Bekijk het project
Project

Senior planvormer Súd Ie Wetterskip Fryslân

Tussen Dokkum en het Lauwersmeer realiseren de gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân een nieuwe vaarweg: de Súd Ie. Onze collega Andreas Hartman is al ruim 10 jaar namens het waterschap betrokken bij deze ontwikkeling.

Bekijk het project
Project

Aansturen IJsselmeerprogramma voor de gemeente Súdwest-Fryslân

Een groot gedeelte van de IJsselmeerkust ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het IJsselmeer is heel belangrijk als zoetwatervoorraad. Door klimaatverandering staan we voor grote uitdagingen. Het IJsselmeerprogramma anticipeert op de toekomst door maatregelen te nemen, die klimaatadaptief zijn en bijdragen...

Bekijk het project
Project

Oudega aan het water

In het dorp Oudega ( gemeente Smallingerland) wordt samen met het dorp en met partners gewerkt aan ‘Oudega aan het water’, gericht op het uitbreiden en verbeteren van het havengebied en de realisatie van een nieuw groot meer.

Bekijk het project
Project

Omgevingsvisie Tynaarlo

In opdracht van de gemeente Tynaarlo werken we aan de omgevingsvisie voor de gemeente: Typisch Tynaarlo

Bekijk het project
Project

Ondersteuning GLB-pilot Agrarische Natuur Drenthe

Agrarische Natuur Drenthe voert als één van de negen landbouwcollectieven een pilotproject uit voor groenere akkerbouw en ter voorbereiding aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Weusthuis is gevraagd dit proces te ondersteunen.

Bekijk het project
Project

Projectleiding Klaverblad Noordoost Heerenveen

Een gebied van 120 hectare bij Klaverblad Noordoost in Heerenveen wordt duurzaam ontwikkeld. In opdracht van de gemeente Heerenveen, brengt Weusthuis het proces van deze gebiedsontwikkeling richting uitvoer.

Bekijk het project
Project

Toeristische ontwikkeling en ontsluiting Wetterwâlden-Bûtefjild

Het Bûtefjild is een prachtig natuurgebied in Friesland. Weusthuis is gevraagd om dit natuurgebied letterlijk en figuurlijk beter op de kaart te zetten. Het doel van dit project is om zowel inwoners als recreanten enthousiast te maken om te varen,...

Bekijk het project