Terug naar het overzicht

Projecten in Leefbaarheid

Project

Campus Emmen

De gemeente Emmen werkt samen met de provincie Drenthe, de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden, het Drenthe college, het TREANT Ziekenhuis en enkele bedrijven aan de ontwikkeling van Campus Emmen. Marco Hormann ondersteunt de gemeente in dit proces

Bekijk het project
Project

Senior planvormer Súd Ie Wetterskip Fryslân

Tussen Dokkum en het Lauwersmeer realiseren de gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân een nieuwe vaarweg: de Súd Ie. Onze collega Andreas Hartman is al ruim 10 jaar namens het waterschap betrokken bij deze ontwikkeling.

Bekijk het project
Project

Senior planvormer Mijnbouw Wetterskip Fryslân

In de provincie Fryslân wordt gas en zout gewonnen. Wetterskip Fryslân is op een aantal fronten hierbij betrokken. Onze collega Andreas Hartman vult tijdelijk de rol in van senior planvormer mijnbouw bij het waterschap.

Bekijk het project
Project

Aansturen IJsselmeerprogramma voor de gemeente Súdwest-Fryslân

Een groot gedeelte van de IJsselmeerkust ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het IJsselmeer is heel belangrijk als zoetwatervoorraad. Door klimaatverandering staan we voor grote uitdagingen. Het IJsselmeerprogramma anticipeert op de toekomst door maatregelen te nemen, die klimaatadaptief zijn en bijdragen...

Bekijk het project