Terug naar het overzicht

Onze werkwijze

Potentiële opdrachtgevers vragen zich wel eens af: wat krijgen we nou precies, wat kopen we nu eigenlijk in bij Weusthuis en Partners? Dan zeggen we vaak dat we geen pakken papier leveren, maar als Haarlemmer olie zijn. Onze inzet is erop gericht om met de samenwerkende partijen te komen tot een optimaal eindresultaat met zo veel mogelijk inhoudelijke kwaliteit. En natuurlijk zijn we ook blij als alle partijen tevreden zijn over hoe het allemaal is gegaan.

Samenbrengen

Weusthuis en Partners brengt samen en werkt samen. Wij zorgen vanuit de inhoud voor verbinding van mensen en partijen. Ook al denken ze tegengestelde belangen te hebben; mensen hebben elkaar nodig om verder te komen in processen. Wij organiseren dat.

Ook werken wij samen. Zo betrekken we externe expertise (indien nodig) bijvoorbeeld van stedenbouwkundigen, ingenieurs, fiscalisten of planeconomen. Door onze brede ervaring weten we de juiste mensen in te schakelen. Om onafhankelijk te blijven gaan we daarbij geen vaste samenwerkingsverbanden aan. Uitzondering zijn zeer specialistische disciplines.

Faseren

De processen die wij regisseren, kenmerken zich door fasering. Elke eerste stap bij een opdracht is dan ook: onderzoeken in welke fase het proces zich bevindt. Elke fase kent namelijk zijn eigen aanpak en verantwoordelijkheden. Wij opereren zowel in het stadium van planvoorbereiding als (na het kantelpunt) in het stadium van planuitvoering.

Wat ons betreft levert iedere fase een concreet resultaat op. Op basis daarvan kan een expliciet besluit worden genomen om door te gaan, of te stoppen.

Procesbelang én inhoudelijke kwaliteit

Meestal worden we door een opdrachtgever ingehuurd als ‘projectleider’. Zelf spreken we in veel gevallen liever van procesmanager. Niet omdat dit gewichtiger klinkt maar omdat er essentiële verschillen zijn. Een projectleider stelt samen met de opdrachtgever vóóraf vast welk resultaat moet worden opgeleverd. Een belangrijke taak van de procesmanager is juist om met alle betrokken partijen eerst overeenstemming te bereiken over het gewenste resultaat.

De taakopvatting van Weusthuis en Partners gaat verder dan het bereiken van compromissen in de besluitvorming. In onze visie vraagt een goed ruimtelijk proces tevens om voldoende inhoudelijke kwaliteit van het eindresultaat.

Verantwoordelijk voor voortgang en resultaat

Weusthuis en partners voelt zich primair verantwoordelijk voor voortgang en resultaat. We brengen kennis en expertise bijeen, creëren draagvlak, leiden of begeleiden onderhandelingen, stellen overeenkomsten en contracten op, en zorgen voor een sluitende financiering. We zorgen dat geleverd wordt wat het project nodig heeft en houden de gang er flink in.

Diversiteit aan opdrachten

Onze opdrachten zijn zeer divers, maar hebben ook overeenkomsten. Het gaat bij ons altijd om meerdere disciplines (stedenbouw, planologie, juridische zaken, financiering en organisatie, fiscaliteit, civiele techniek, milieu, etc.), veel deelnemende partijen en belanghebbenden, lange doorlooptijden en aanzienlijke bouwsommen.