Terug naar het overzicht

Omgevingsvisie

De nieuwe Omgevingswet vraagt van gemeenten vanaf 2019 een Omgevingsvisie. Weusthuis en Partners is nu al ‘in de geest van de Omgevingswet’ aan de slag met Omgevingsvisies. Dat doen wij vanuit een eigen wijze visie daarop. Inmiddels zijn wij daar met diverse enthousiaste gemeenten mee aan de slag. Gewoon doen!

Doe-document

Een visie is voor ons geen pak papier meer. Een Omgevingsvisie zien wij als een doe-document. Een visie die uitnodigt tot initiatieven en kan faciliteren binnen duidelijke, maar ruime kaders. De nadruk ligt niet op het beleid, maar op het kwaliteitskader waarbinnen ontwikkelingen kunnen bruisen. Wij stellen daarom het Uitvoeringsprogramma parallel op aan de Omgevingsvisie en niet pas daarna. Sterker nog: we beginnen al bij de start van het proces van de Omgevingsvisie met de uitvoering van de fysieke en sociaal maatschappelijke verandering in een gebied, stad of dorp.

De nieuwe werkelijkheid

Wij denken dat het in deze tijd van belang is om een dynamische Omgevingsvisie te maken. De toekomst is immers niet meer zo voorspelbaar als de afgelopen decennia. De context verandert voortdurend en sneller dan in het verleden. De nieuwe tijd vraagt ook een andere creativiteit. Niet meer denken in uitbreidingen, maar in herontwikkeling. Niet meer grootschalig, maar perceelsgebonden. Bovendien zijn we voor de leefbaarheid veel meer dan ooit afhankelijk van initiatieven vanuit de samenleving. Een dynamische Omgevingsvisie moet die initiatieven kunnen faciliteren vanuit een steeds veranderende context.

Beleidseffectrapportage

Om vanuit de nieuwe werkelijkheid aan de slag te gaan is het nodig om bestaand beleid te evalueren. Het is namelijk maar de vraag of het beleid de snelle ontwikkelingen heeft kunnen bijhouden. Bovendien is het zaak om een integrale visie te maken, waarbij sectoraal beleid wordt samengevoegd. Welk beleid is dan absoluut relevant en binnen welk beleid zou juist ruimte gegeven kunnen worden? Wij starten een proces voor een Omgevingsvisie dan ook met een Beleidseffectrapportage.

Samen, niet alleen

Vraagstukken voor de Omgevingsvisie verkennen we altijd met de inwoners en ondernemers van het gebied. Daarna zoeken we samen naar oplossingsrichtingen. Zo ontstaat een Omgevingsvisie die door betrokkenen is vormgegeven. Met andere woorden: er ontstaat draagvlak voor een beleidskader waarbinnen de initiatieven van diezelfde betrokkenen later gefaciliteerd zullen worden. Niet een visie van de gemeente, maar een gezamenlijke visie op de toekomst. Zo ontstaat de dialoog en blijven overheid en samenleving met elkaar in gesprek; ook na het vaststellen van de Omgevingsvisie.  

Gewoon doen!

Wij zeggen altijd: gewoon doen! De tijd is rijp voor een Omgevingsvisie. Wij merken dat onze vernieuwende aanpak niet alleen een mooie visie en passende acties en initiatieven in het gebied oplevert, maar een hele organisatie alvast laat ruiken aan de Omgevingswet en zowel bestuur, ambtenaren als inwoners/ondernemers stapje voor stapje leert wennen aan nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. Dus, implementatie van de Omgevingswet binnen uw organisatie: start met een Omgevingsvisie. Gewoon doen!