Terug naar het overzicht

Projectleiding Klaverblad Noordoost Heerenveen

Een gebied van 120 hectare bij Klaverblad Noordoost in Heerenveen wordt duurzaam ontwikkeld. In opdracht van de gemeente Heerenveen, brengt Weusthuis het proces van deze gebiedsontwikkeling richting uitvoer.

De gemeente Heerenveen wil een gebied van 120 hectare bij het Klaverblad Noordoost duurzaam tot ontwikkeling brengen. Om dat mogelijk te maken is intensief overleg gevoerd met omwonenden en verschillende deskundigen via het zogenaamde Sinnetafel proces. Dat is destijds begeleid door Barend van der Veen van ons bureau.

Vanuit dit proces zijn de hoofdlijnen van de beoogde ontwikkeling bepaald: Klaverblad Noordoost moet een gebied worden met ongeveer 40 hectare bedrijventerrein (netto 20 hectare), 30 hectare zonnepark en 50 hectare (natuur inclusieve) landbouw.

Marco Hormann is door de gemeente Heerenveen ingehuurd om deze gebiedsontwikkeling naar uitvoering te brengen. Er wordt o.a. een Masterplan opgesteld, een grondexploitatie, een visie op het bedrijventerrein, een ontwikkelstrategie voor het Zonnepark in nauwe samenwerking met de energiecorporaties en een uitwerking van natuur inclusieve landbouw.