Terug naar het overzicht

Aannemerselectie Kindcentrum Baflo

Ten behoeve van de realisatie van het kindcentrum in Baflo is een aannemer geselecteerd.

In Baflo wordt een nieuw kindcentrum gerealiseerd. In het kindcentrum komen onder andere twee basisscholen, een peuterspeelzaal, gymzaal en kinderopvang. KAW heeft het ontwerp gemaakt. Op basis van het bestek heeft Weusthuis een nationale niet openbare selectieprocedure opgestart in twee fasen. In de selectiefase zijn op basis van kennis en kunde vijf aannemers geselecteerd. In de inschrijffase is de aannemer met de economisch meest voordelige inschrijving gegund. Hesco bouw realiseert het nieuwe kindcentrum.

Weusthuis en Partners heeft de gehele selectie voor de gemeente Winsum uitgevoerd waaronder het adviseren over de selectiestrategie, het formuleren van de gunningscriteria, het opstellen van de documenten en het begeleiden van het proces waaronder het beoordelen van de inschrijvingen.