Terug naar het overzicht

Opening Integraal Kindcentrum Marciaborg!

Op donderdag 18 oktober is het Integraal Kindcentrum Marciaborg in Baflo-Rasquert officieel geopend.  In 2015 heeft de gemeenteraad van Winsum het Ontwikkelingsplan Integraal Kindcentrum Baflo-Rasquert vastgesteld met daarin de uitgangspunten en voorlopig programma van eisen voor het gebouw.

Geschreven door: Jan Reinsma

Proces

In een zestal werkbijeenkomsten met de toekomstige gebruikers heeft KAW het voorlopig ontwerp (VO) gerealiseerd, waarbij ook specifiek aandacht was voor het thema duurzaamheid. Het VO is vervolgens in meerdere overleggen afgestemd met direct omwonenden, dorpsbelang, de tennisvereniging en de provinciaal bouwheer. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het definitief ontwerp op basis waarvan het gebouw is gerealiseerd.

Gebouw en omgeving

‘Wooow’ schreeuwden meer dan 80 kinderen in koor toen ze de eerste schets van het Kindcentrum Baflo zagen. Een gedeeld enthousiasme brengt de kinderen van de openbare school en de christelijke school nu al bij elkaar. Met houtgevels en direct contact met buiten sluit het ontwerp helemaal aan bij hun wereld.

De school ligt in het bevingsgebied heeft een voorbeeldfunctie en moet dus wel all-electric zijn. Om de aardbevingsbelasting te minimaliseren én zo goed mogelijk te verdelen, worden er lichte bouwmaterialen toegepast en is het gebouw regelmatig van opzet.

Het gebouw is duurzaam, kan minimaal 50 jaar mee en is ingericht op ‘samen waar het kan, apart wat moet’. Kenmerken van het gebouw zijn ‘fris’, zichtbaar, herkenbaar, een ontmoetingsplek, een markant punt, biedt openheid maar ook veiligheid en geborgenheid. Het gebouw biedt voldoende ruimte om uit te breiden of delen af te stoten, is flexibel inzetbaar en kan onderdak bieden aan vele disciplines.

In het nieuwe gebouw zijn twee basisscholen, kinderdagopvang, peuterspeelzaal, gymzaal en de tennisvereniging gehuisvest.

De ontwikkeling van Kindcentrum Baflo – Rasquert is onderdeel van de herinrichting van het Marciapark; een dorpspark met activiteiten voor jong en oud. Voor het gebied, dat met krimpproblematiek kampt, brengt dit project een echte kwaliteitsimpuls. Naast dat het de onderwijs- en sportvoorzieningen verbetert, herstelt het ook de oorspronkelijke historische structuur van de dorpen.

Aansturing

Bestuurlijk is het realisatieproces aangestuurd door de direct participerende partijen, de schoolbesturen van Lauwers & Eems, VCPO Noord-Groningen en de bestuurders van Kids2b en de gemeente Winsum.

Vanaf het eerste moment tot en met de realisatie is Weusthuis samen met Hennie van Beek Projecten Organisatie en Advies en de gemeente Winsum verantwoordelijk geweest voor het overall-procesmanagement en de verhuur en ingebruikname van het pand.