Terug naar het overzicht

Jan Reinsma

Jan heeft jarenlange ervaring in gebiedsontwikkeling zowel vanuit de functie van senior planeconoom als projectleider bij gemeentelijke overheden. Van daaruit heeft hij veel kennis van de inhoud en processen bij grond- en vastgoedexploitaties.

Over Jan Reinsma

Vanaf zijn opleiding economische geografie heeft Jan zich ontwikkeld tot een ervaren adviseur gebiedsontwikkeling. Uit zijn ruime werkervaring bij veel noordelijke gemeenten en in provincieland heeft hij een goed gevoel voor politieke verhoudingen en de bestuurlijke omgeving gekregen. Naast inhoudelijke kennis van gebiedseconomie heeft hij (project-) managementervaring vanuit de aansturing van ruimtelijke projecten. 

Het werken binnen een projectorganisatie is Jan op het lijf geschreven. Het gezamenlijk werken aan draagvlak voor plannen en bereiken van doelen binnen een project of organisatie vormt een belangrijke drijfveer in zijn werk. Doelen bereiken, maar wel in alle realiteit. In zijn werk houdt Jan, vanwege zijn stevige financiële basis, altijd oog voor de haalbaarheid van projecten.

"“Naast een breed draagvlak is een goede financiële onderbouwing onontbeerlijk voor het slagen van plannen”."

Naast zijn werk houdt Jan van lezen, hardlopen en beoefent hij karate.

Eerder projecten van Jan

Herontwikkeling voormalige militair vliegveld Twenthe – Area Development Twente

De afgelopen paar jaar heeft Jan gewerkt bij Area Development Twente (gemeenschappelijke regeling gemeente Enschede en provincie Overijssel) aan de herontwikkeling van 500 ha voormalig defensieterrein. Vanuit een brede rol als financieel manager en strategisch planeconoom lag daar de nadruk op het financieel management en strategische vraagstukken rondom een brede herontwikkelingsopgave bestaand uit woningbouw, bedrijventerrein en een luchthaven.

 

Woonservicezone Delfzijl – gemeente Delfzijl

Ten behoeve van de centrumontwikkeling Delfzijl heeft Jan de financiële haalbaarheid aangetoond van de beoogde stedenbouwkundige ontwikkeling. Middels variantenstudies is een financieel kader opgesteld waaraan de aanbesteding van de realisatie van de openbare ruimte en de vastgoedontwikkeling kon worden getoetst.  

 

Provincie Fryslân – vastgoedeconoom/coördinator vastgoedbeheer

Als coördinator vastgoedbeheer was Jan verantwoordelijk voor de aansturing van het Team Vastgoedbeheer en daarmee het beheer van provinciale gronden en gebouwen die in het kader van infrastructurele werken en natuurontwikkeling worden aangekocht. Daarnaast was Jan verantwoordelijk voor het grondprijs- en vastgoedbeleid. Vanuit de functie vastgoedeconoom was Jan betrokken als intern adviseur vanuit de afdeling Vastgoed bij provinciale vastgoedprojecten. 

 

Gemeente Steenwijkerland –  projectmanager woningbouwprojecten

In de gemeente Steenwijkerland heeft Jan voor diverse woningbouwlocaties in de kleinere kernen de projectleiding verzorgd. De projecten bevonden zich in verschillende ontwikkelstadia variërend van het gezamenlijk doorlopen van een zogenaamd ‘open planproces’ in de voorbereidingsfase tot uitvoering en beheer en onderhoud.

 

Gemeente Westerveld – senior adviseur grondzaken/planeconoom

Als senior adviseur grondzaken was Jan verantwoordelijk voor de verkoop en verhuur van gronden en de grond- en vastgoedexploitaties van de gemeente. Daarnaast behoorde strategische advisering van management en bestuur tot het takenpakket.

 

Gemeente Súdwest-Fryslân –  projectmanager woningbouw

Om het woningbouwproject Houkepoort weer op gang te brengen is een herontwikkelingstraject doorlopen dat heeft geresulteerd in een alternatieve stedenbouwkundige invulling en nieuwe contractuele afspraken met ontwikkelende partijen.