Terug naar het overzicht

Beheer MFA De Tirrel in Winsum: een complexe puzzel

Weusthuis Associatie begeleidt vanaf de eerste idee ontwikkeling de Tirrel in Winsum. Een bijzonder project waarin twee scholen, stichting De Hoven met 72 zorgwoningen en een revalidatie afdeling, keuken/restaurant, diverse kinderopvangorganisaties en sport samen onder één dak komen. Het is voor de initiatiefnemers meer dan samen een dak of een gebouw delen. Inzet is om op meerdere vlakken echt samen te zijn, samen te leven en samen te werken.

Beheer van MFA’s: een complexe puzzel in de participatiesamenleving

Hoe krijg je in een gebouw met allerlei verschillende gebruikers een ondernemende beheer organisatie die het gebouw zo goed en creatief mogelijk exploiteert met inachtneming van de maatschappelijke belangen? Hierbij speelt ook dat de gebruikers verschillende vormen van verbinding aangaan, zo heb je “vaste bewoners” en incidentele gebruikers en alles wat daar tussen zit. Ideaal plaatje is om ontwerp en beheer gelijk op te laten lopen. De praktijk is vaak weerbarstiger en is het een “iteratief” proces tussen ontwerp en beheer.

Naast allerlei juridische vragen is het soms vooral ook een heel praktische opgave: hoe organiseren we het dat de goede vrouw/man in het MFA de ruimte krijgt om te doen waar ze zo voor gewaardeerd worden? Tegelijkertijd is de praktijk van dit soort projecten vaak dat er allerlei overeenkomsten opgesteld worden zoals een realisatieovereenkomst, huurintentieovereenkomst, beheerstichting en beheerovereenkomst. In de praktijk zijn de personen die het moeten gaan doen veel belangrijker dan hoe het staat opgeschreven. En is de valkuil van dit soort afsprakenkaders dat ieder zich achter zijn eigen regels kan gaan verschuilen. Door samen te werken aan deze producten bouw je aan onderling vertrouwen en aan de bereidheid om de ander de ruimte te geven. Ruimte die vaak over de grenzen van de regels heen gaat. En dat is waar het in een MFA om gaat: samen wonen en leven met passie en bevlogenheid. Niet de eigen regels, niet de intentieovereenkomst maar de toekomstige gebruikers staan centraal. Vanuit dat doel werken wij met alle partijen aan een voor hun MFA toegesneden invulling.

Weusthuis staat midden in dit proces bij de Tirrel in Winsum. De Marciaborg in Baflo/Rasquert is per 1 september 2018 in gebruik genomen. Nieuwsbericht hierover.