Terug naar het overzicht

Centrumvisie en uitvoeringsprogramma Beilen

De gemeente Midden Drenthe kan een bijdrage krijgen van de provincie Drenthe van € 750.000 voor de uitvoering van projecten, die de leegstand van winkels in het centrum van Beilen vermindert. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er een centrumvisie gemaakt worden met een uitvoeringsprogramma. Marco Hormann is aangesteld als kwartiermaker om dit proces te begeleiden.

Net als vele dorpen en steden in Drenthe kampt ook Beilen met het vraagstuk van leegstaande panden in het kernwinkelgebied Dit o.a. als gevolg van de het veranderende consumentengedrag, de mogelijkheid om aankopen te doen via internet en de demografische ontwikkeling (meer ouderen, minder jongeren).

Om in aanmerking te komen voor de bijdrage van de provincie Drenthe uit het zgn. Binnenstadsfonds wordt voor het centrum van Beilen een nieuwe visie opgesteld met een uitvoeringsprogramma. Het bijzondere van dit proces is dat deze visie gemaakt wordt door vanaf het eerste begin met heel veel stakeholders in gesprek te gaan (eigenaren van vastgoed, ondernemers, bezoekers, winkelend publiek, werkgevers, politie etc.). Met hen zijn we in gesprek gegaan over het DNA van het dorp, de sterke en minder sterke punten, de oplossingen voor de leegstand en de afbakening van het kernwinkelgebied. De gesprekken hebben we gevoerd in een daarvoor ingericht informatiecentrum en aan een praattafel in de Jumbo.

Vanuit deze gesprekken ontstaat een rode draad en bovenal, heel veel energie bij partijen om aan de slag te gaan.

"Door in een korte periode met heel veel stakeholders in gesprek te gaan ontstaat bij iedereen energie om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan."
Marco Hormann