Terug naar het overzicht

Omgevingsvisie Gemeente Opsterland

Weusthuis en partners heeft voor de gemeente Opsterland in korte tijd een Omgevingsvisie ontwikkeld, passend binnen de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet.

De gemeente Opsterland wordt gekenmerkt door een aantrekkelijk, gevarieerd landschap met 14 levendige dorpen, die te maken hebben met krimp en vergrijzing. Voor het opstellen van de Omgevingsvisie is in opdracht van de gemeente gekozen voor een kort-maar-krachtige werkwijze.

De totale doorlooptijd van het proces van startnotitie tot het vaststellen van de Omgevingsvisie telde 16 maanden. Er werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beschikbaar materiaal en kennis. Als eerste stap werd een de nota ‘Ontwikkelingsrichtingen’ gemaakt. Deze vormde de basis voor gesprekken met belangenorganisaties, bewonersverenigingen en de gemeenteraad. Na het uitgebreide participatietraject is de Omgevingsvisie opgesteld, deze kon rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak en werd unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.

"We hebben Rob van Vliet als een enthousiaste, gedreven en resultaatgerichte projectleider leren kennen. Het was mede daardoor een mooie samenwerking."
Piet van Dijk (wethouder gemeente Opsterland)

Maatschappelijke relevantie

Ingrijpende maatschappelijke veranderingen, zoals krimp en vergrijzing, worden vertaald in een ruimtelijke visie op de toekomst van de gemeente. Dat is nodig om de gemeente leefbaar en aantrekkelijk te houden.