Terug naar het overzicht

Architectenselectie De Tirrel Winsum

De gemeente Winsum, Stichting De Hoven, o.b.s. Tiggeldobbe en c.b.s. De Piramiden realiseren samen dit unieke project van in totaal bijna 12.000 m2 in Winsum. Daarnaast is er ruimte voor opvang van kinderen voor en na schooltijd en voor de opvang van de allerjongsten. Ook komt er ruimte voor de binnensporten in een nieuwe sporthal en voor activiteiten en faciliteiten voor de wijk. Dit prachtige initiatief is voor de betrokken partijen meer dan samen een gebouw of terrein delen. Het is op meerdere vlakken écht samen zijn; dus samenwerken, samenzijn en samenleven. Waarin elkaar ontmoeten voor iedereen centraal staat. De Tirrel is oorspronkelijk gestart als het project “Winsum 0-110 jaar”.

Om het project verder vorm te geven is een meervoudig onderhandse selectieprocedure gestart om een architect te selecteren die het programma van eisen gaat vertalen in een definitief ontwerp. Vijf vooraf geselecteerde architecten zijn gevraagd hun visie te geven op de opgave, het proces, de samenwerking en de aanpak. Op basis van visiepresentaties van de architecten heeft een beoordelingscommissie de aanmeldingen beoordeeld. Deze presentaties vonden plaats of op kantoor van de architect of bij een aangedragen referentieproject. De beoordelingscommissie met afgevaardigden van alle betrokken partijen kregen hierdoor een uitgebreid beeld van de architecten en hun visie op de opgave.

Weusthuis en Partners heeft het gehele proces begeleid. Waaronder het adviseren over de te volgen procedure, het opstellen van de documentatie inclusief de daarin op te nemen beoordelingsmethodiek, het ondersteunen van de beoordelingscommissie en het opstellen van een gunningsadvies.  Na gunning is een architectenovereenkomst opgesteld.

Maatschappelijke relevantie

Met dit project worden veel voorzieningen in het dorp gebundeld in een nieuw gebouw waardoor voor Winsum onderwijs, kinderopvang en ouderenzorg is gewaarborgd in de toekomst. Hierdoor ontstaat een mini-samenleving op een prachtige plek in het dorp. Kinderen gaan er naar school. Kwetsbare ouderen wonen er. Korte bezoeken van mensen die komen voor diagnostiek of behandelingen, zoals fysiotherapie. Mensen uit de wijk, het dorp en omgeving komen er samen voor sport, activiteiten en gezelligheid. Zo ontstaat op een natuurlijke manier contact tussen al deze mensen van alle leeftijden. Elkaar zien. Met elkaar praten. Leren met en van elkaar. Kortom: men leeft met elkaar.