Terug naar het overzicht

Shared Space

Het Europese project Shared Space (gedeelde ruimte) gaat over de vraag hoe we kunnen komen tot een andere, innovatieve manier van het ontwerpen van (verkeers-)ruimte. Het project leverde 8 innovatief vormgegeven verkeersinrichtingen in 5 Europese landen op! Weusthuis en Partners nam in dit project het zogenaamde day-to-day management voor haar rekening in opdracht van de provincie Fryslân, de Leadpartner in dit Interreg project. Dit betekent dat wij verantwoordelijk waren voor de planning en uitvoering van de internationale kennisuitwisseling (organisatie internationale congressen), de communicatie vanuit het project, op hoofdlijnen de voortgang van de pilots bewaakten en de rapportages richting Europa (Programm Secretariat in Viborg) verzorgden.

Het project, waarvan vijf landen uit de North Sea Region (Duitsland, Denemarken, Engeland, België en Nederland) met acht projecten aan meededen, is een Interreg-3b project met als inzet transnationale kennisontwikkeling en beleidsvorming op Europees niveau.

Uiteindelijk doel is een zo ‘menswaardig’ en hoogwaardig mogelijk ontwerp van de publieke ruimte waar verschillende functies en gebruikers (voetgangers, fietsers en automobilisten) elkaar treffen. In de procesaanpak van Shared Space staan integraliteit, participatie en toekomstgerichtheid centraal.

Het totale project kende een investeringssom van ongeveer acht miljoen, waarvan ongeveer de helft gesubsidieerd werd en kende een doorlooptijd van vijf jaar (einde juli 2008). Gebleken is dat de Shared Space filosofie kan rekenen op grote belangstelling uit binnen- en buitenland. Er is een enorme hausse aan publiciteit ontstaan rondom deze vernieuwende filosofie en haar grondlegger Hans Monderman, die helaas begin 2008 is overleden.

"Voor mij laat Shared Space zien dat echte vernieuwing begint bij passie en bevlogenheid, maar ook voeten aan de grond nodig heeft in de vorm van degelijk management. Daar heb ik met veel plezier een bijdrage aan geleverd!"
Lydia Terpstra

Maatschappelijke relevantie

Het innovatief (functionerend, aantrekkelijk én veilig) inrichten van verkeersruimte, is een zoektocht die op allerlei schaal en overal plaats heeft. De kennis en methodiek van Shared Space kan hierbij bijna altijd ingezet worden. Een mooi en helder gedachtegoed, waar inmiddels al de nodige literatuur over is verschenen.