Terug naar het overzicht

Scholenprogramma Noordoost Groningen

Weusthuis Associatie regisseert sinds eind 2014 één van de grootste onderwijstransities van Nederland in het aardbevings-gebied van Noordoost-Groningen; voor 100 schoolgebouwen van 17 verschillende schoolbesturen in 9 verschillende gemeenten. Er is in totaal circa 350 miljoen euro gemoeid met dit programma.

Het scholenprogramma voor Noordoost Groningen startte voor Weusthuis Associatie eind 2014. In opdracht van negen aardbevingsgemeenten werd een plan van aanpak gemaakt voor het aardbevings- en toekomstbestendig maken van alle 100 schoolgebouwen in het betreffende gebied. Van maart 2015 tot begin 2016 zijn door VIAA – in opdracht van NAM – technische inspecties uitgevoerd met als belangrijkste vragen:

  • Zijn de scholen aardbevingsbestendig?
  • Zijn er gebouwelementen die een verhoogd risico met zich meebrengen?

Géén van de schoolgebouwen bleek aardbevingsbestendig. Ze zijn immers ook nooit met dit oogmerk gebouwd. Vervolgens heeft VIAA in opdracht van NAM voor alle individuele school-gebouwen zogenaamde Maatregelenrapporten opgesteld. In deze rapporten werd duidelijk welke bouwkundige versterkings-maatregelen nodig zouden zijn om de schoolgebouwen aardbevingsbestendig te maken. In het kader van Kansrijk Groningen is vanaf het begin gekoerst op een combinatie van het aardbevings- en toekomstbestendig maken van de onderwijshuisvesting. Door de bevolkingskrimp was in veel schoolgebouwen een overmaat ontstaan en hier lag een unieke kans om nieuwe integrale en duurzame kindcentra te realiseren.

Dus gaf Weusthuis Associatie leiding aan een proces waarbij per gemeente zogenaamde programmaplannen werden opgesteld. Aan evenzoveel transitietafels overlegden gemeenten met  schoolbesturen over de toekomst van de onderwijshuisvesting. Veel van de bestaande schoolgebouwen worden bouwkundig versterkt. In totaal worden circa 30 nieuwe integrale kindcentra gerealiseerd, waarbij tevens een groot aantal scholenfusies wordt bereikt. Van de bestaande oppervlakte schoolgebouw van circa 190.000 m² wordt ruim 20% gesaneerd en de resterende 150.000 m² zal in 2021 niet alleen veilig maar ook energiezuinig én toekomstbestendig zijn.

NAM heeft een fors financieel aandeel in de gehele operatie. Ook gemeenten en schoolbesturen financieren mee. Met aanvullende dekkingsmiddelen van het Rijk à € 72,5 mln werd in de zomer van 2016 de financiering van het gehele programma à circa € 350 mln rondgemaakt. De planning is erop gericht dat de totale operatie in de zomer van 2021 wordt afgerond.

"Alles rondom het aardbevingsdossier is zoeken en pionieren, want niemand eerder maakte dit ooit mee en niemand heeft een pasklaar antwoord op hoe we tot de juiste oplossingen moesten komen. Tussen alle betrokken partijen een positie in nemen, de belangen samen brengen en resultaten boeken, dat is een continu en prachtig proces."
Lydia Terpstra

Maatschappelijke relevantie

Er is een direct belang van gemeenten en schoolbesturen bij een veilige en toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Maar dit gaat ook over de toekomst van Groningen, welke ligt besloten in de jeugd, die nu opgroeit in dit gebied.