Terug naar het overzicht

Coen Weusthuis

Al tijdens zijn studie Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen raakt Coen geboeid door het hanteren van complexiteit in projecten. In de loop der jaren ontwikkelt hij gaandeweg zijn eigen visie op het managen van complexe opgaven in de ruimtelijke ontwikkeling. In 1995 richt hij daarvoor Weusthuis & Partners op: inmiddels een bureau met stevige procesmanagers. In 2009 ziet Weusthuis Associatie het levenslicht. Eem maatschap voor zelfstandige professionals. Nadat Marco Hormann in 2012 directeur wordt van Weusthuis en Partners switcht Coen naar de rol van managing partner van Weusthuis Associatie. In deze rol is hij tot op de dag van vandaag actief.

Over Coen

Coen ging na zijn studie aan de slag als projectmanager bij Grontmij (tegenwoordig Sweco). Daar doet hij zijn eerste praktijkervaringen op. Wat hem specifiek aanspreekt in het werk is de breedte van het vakgebied: stedelijke herontwikkeling én landelijke gebiedsplannen. Een voetbalstadion, onderwijsgebouwen maar ook noodretentiegebieden of een buitendijkse jachthaven. Telkens weer iets nieuws.

"Complexe opgaven vragen om een combinatie van inhoudelijke en procesvaardigheden. Persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling zijn daarom belangrijk bij ons."
Coen Weusthuis

Inmiddels heeft Coen een specifieke deskundigheid op het gebied van publiek-private en publiek-publieke samenwerkingsverbanden. Zowel in het stedelijk als het landelijk gebied. Governance, netwerksturing en communicatie zijn daarbij de terugkerende thema’s.

Naast zijn werk voor Weusthuis was Coen lange tijd kerndocent van de leergang ‘Procesmanagement bij complexe ruimtelijke opgaven’ bij de Bestuursacademie Nederland. Ook was hij vele jaren actief als gastdocent bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Verder is Coen vanaf de oprichting in 2013 betrokken bij SCW Systems bv. Een scale-up voor de ontwikkeling van nieuwe technologie. Technologie voor het uit de atmosfeer halen van substantiële hoeveelheden CO₂ om deze permanent te kunnen vastleggen in groene grond- en bouwstoffen. Maar ook nieuwe technologie om rest- en afvalstromen om te zetten in circulaire energie zoals groen gas en waterstof. Naast aandeelhouder is hij sinds 2019 actief als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Men kent Coen als een gedreven, resultaatgericht en vertrouwenwekkend persoon. De verbinder in het netwerk met een scherp oog voor de inhoud. Persoonlijk en communicatief met een focus op ontwikkeling en vernieuwing.

Coen reist graag. Samen met zijn vrouw, overal en nergens. Hij wilde vroeger immers piloot worden. Daarnaast rijdt hij al zijn leven lang motor en trekt er graag met vrienden op uit, liefst de bergen in. In de winter vind je hem in de sporthal om te volleyballen.