Terug naar het overzicht

Coen Weusthuis

Coen is oprichter van Weusthuis en Partners. Al tijdens zijn studie Bedrijfskunde raakt hij geboeid door het omgaan met complexiteit in projecten. Bij Grontmij doet hij zijn eerste praktijkervaring op. In de loop der jaren ontwikkelt hij zijn eigen visie op het managen van projecten en processen in de ruimtelijke ontwikkeling. Dat leidt in 1995 tot oprichting van Weusthuis BV.

Over Coen Weusthuis

Gaandeweg groeit Weusthuis BV uit tot een bureau met stevige procesmanagers. Als Marco Hormann in 2008 toetreedt als partner wijzigt de naam in Weusthuis en Partners. In 2012 neemt Marco de directiepositie over en verbindt Coen zich aan Weusthuis Associatie. In 2016 treedt Sytse Kroes toe als partner en directeur.

Coen was naast zijn werk voor Weusthuis en Partners lange tijd kerndocent van de leergang ‘Procesmanagement bij complexe ruimtelijke opgaven’ bij de Bestuursacademie Nederland. Als gastdocent is hij al vele jaren actief bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Sinds 2014 is Coen als mede-oprichter en aandeelhouder betrokken bij SCW Systems bv (Super Critical Water Systems bv). Een start-up voor de ontwikkeling van een superkritische watervergasser op industriële schaal, gericht op de verwerking van natte biomassastromen tot Groen Gas.

"Ik heb Weusthuis en Partners altijd willen zien als een platform vanwaar medewerkers zichzelf kunnen lanceren. Persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling zijn daarom belangrijk bij ons."
Coen Weusthuis

Coen is een gedreven, resultaatgericht en vertrouwenwekkend persoon. De verbinder in het netwerk met een scherp oog voor de inhoud. Persoonlijk en communicatief met een focus op ontwikkeling en vernieuwing.