Terug naar het overzicht

Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta

De sterke bevolkingskrimp en de aardbevingen in de regio Eemsdelta zorgen voor grote problemen op het gebied van de  leefbaarheid. Weusthuis en Partners werkte samen met de betrokken partijen aan een regio-analyse en een visie op de ontwikkeling van de regio.

In 2008 kreeg Weusthuis en Partners de opdracht een Woon- en Leefbaarheidsplan op te stellen voor de Eemsdelta. Coen Weusthuis  werkte samen met Rob van Vliet (Weusthuis Associatie) en de betrokken partijen aan een regio-analyse en een visie op de ontwikkeling van de regio..

Het Woon- en Leefbaarheidplan (2012) bevat een gezamenlijke koers voor de komende decennia op het gebied van wonen en voorzieningen. Door middel van intensieve interactie met bewoners, bedrijven, organisaties uit zorg, onderwijs, woningbouw en detailhandel en andere belanghebbenden is de koers voor de Eemsdelta ontwikkeld.

Na het opstellen van het Woon- en Leefbaarheidsplan bleef Rob van Vliet verantwoordelijk voor de jaarlijkse monitor en het uitvoeringsprogramma. Recent is hij betrokken bij de actualisatie van het Woon- en Leefbaarheidsplan 2017-2021.

Maatschappelijke relevantie

Ingrijpende ontwikkelingen, zoals krimp en aardbevingen, worden vertaald in een visie en een uitvoeringsprogramma voor de toekomst van de Eemsdelta.

Recente ontwikkelingen in de regio wat leefbaarheid en wonen betreft vindt u op http://www.eemsdeltaleeft.nl

"De ‘giftige mix’ van krimp en aardbevingen in de Eemsdelta vraagt om daadkrachtige bestuurlijke samenwerking. Weusthuis en Partners ondersteunt de verantwoordelijke bestuurders met een gedegen advies."
Rob van Vliet