Terug naar het overzicht

Uitdagingen woningmarkt Regio Groningen-Assen in beeld

Analyse woningmarkt Regio Groningen-Assen

In het algemeen zit de belangrijkste uitdaging op het gebied van wonen in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en het omgaan met veranderingen in de vraag, bijvoorbeeld door vergrijzing, bevolkingsgroei- of krimp. Voor de Regio Groningen-Assen zit daarnaast nog een belangrijke opgave in het voorzien van de ongekend grote woningbehoefte, met name in de stad Groningen. Eind 2016 en begin 2017 hebben we samen met KAW in opdracht van de Regio Groningen-Assen een woningmarktanalyse uitgevoerd, waarbij we voor hen de belangrijkste opgaven en mogelijke oplossingen in beeld hebben gebracht.

Tot 2030 wordt de stad Groningen geconfronteerd met een extra vraag naar zelfstandige woonruimte van ruim 20.000. We hebben onderzocht hoe de gemeente kan voorzien in deze woningvraag en wat de mogelijke effecten zouden kunnen zijn voor de omliggende gemeenten indien de stad niet in voldoende mate kan voldoen aan deze woonwense

"De belangrijkste opgave was het realiseren van voldoende draagvlak voor het te voeren regionaal woningmarktbeleid. Dankzij een zeer constructieve samenwerking met de regio, de gemeenten, de provincie en KAW is dat gelukt."
Rob van Vliet

Daarnaast hebben we de opgaven voor de bestaande woningvoorraad per gemeente in beeld gebracht. Door vergrijzing en veranderingen in de zorg zijn er woningaanpassingen nodig. Ook verduurzaming is een belangrijke opgave, die verweven is met de overige opgaven.

Weusthuis heeft de regie verzorgd en hiermee de betrokken overheden in het gebied geholpen samen tot keuzes komen.