Terug naar het overzicht

Advies regionaal woonbeleid gepresenteerd aan gemeenteraden Regio Groningen-Assen

Geschreven door: Laura Been

In opdracht van de Regio Groningen-Assen hebben we in 2017 een regionale woningmarktanalyse uitgevoerd, samen met KAW. Begin november hebben we de uitkomsten hiervan met ons advies gepresenteerd aan de gemeenteraadsleden. De Regio heeft ons advies verwerkt in een nieuw voorstel voor het regionaal woonbeleid, waarin wordt ingespeeld op de belangrijkste uitdagingen, zoals de kwaliteit van de bestaande voorraad en het invulling geven aan de sterk groeiende vraag in de stad. Het rapport is hier te downloaden.