Terug naar het overzicht

Projecten in Demografie en krimp

Project

Aanpak funderingsproblematiek Fries veenweidegebied

Mogelijk duizenden woningen in het Friese veenweidegebied krijgen te maken met funderingsproblematiek. Dit is een grote en complexe opgave. Samen met de betrokken partijen werken we aan een duurzame en goede aanpak.   

Bekijk het project
Project

Oudega aan het water

In het dorp Oudega ( gemeente Smallingerland) wordt samen met het dorp en met partners gewerkt aan ‘Oudega aan het water’, gericht op het uitbreiden en verbeteren van het havengebied en de realisatie van een nieuw groot meer.

Bekijk het project
Project

Omgevingsvisie Tynaarlo

In opdracht van de gemeente Tynaarlo werken we aan de omgevingsvisie voor de gemeente: Typisch Tynaarlo

Bekijk het project
Project

Schoolcampus Appingedam

Aangezien de oorspronkelijke 4 schoolgebouwen voor middelbaar en voortgezet onderwijs in Appingedam en Delfzijl niet aardbevingsbestendig waren en tevens een behoorlijk overmaat hadden die was ontstaan door de voortdurende leerlingendaling is in 2022 in Appingedam een nieuwe onderwijscampus in gebruik...

Bekijk het project
Project

Kernopgaven Berkelland

Veel gemeenten in Nederland hebben te maken met vergrijzing, ontgroening en met bevolkingsafname. Zo ook de gemeente Berkelland, een plattelandsgemeente in de Achterhoek met sterke dorpen en een aantrekkelijk buitengebied. Samen met de gemeente hebben onze collega’s Rob en Laura...

Bekijk het project
Project

Centrumvisie en uitvoeringsprogramma Beilen

De gemeente Midden Drenthe kan een bijdrage krijgen van de provincie Drenthe van € 750.000 voor de uitvoering van projecten, die de leegstand van winkels in het centrum van Beilen vermindert. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er een...

Bekijk het project
Project

Scholenprogramma Noordoost-Groningen

Weusthuis Associatie heeft van eind 2014 tot eind 2022 één van de grootste onderwijstransities van Nederland in het aardbevingsgebied van Noordoost-Groningen geregisseerd; voor 100 schoolgebouwen van 17 verschillende schoolbesturen in 11 verschillende gemeenten (inmiddels na samenvoeging 4 gemeenten). Er was...

Bekijk het project
Project

Omgevingsvisie woonbeleid provincie Drenthe

De provincie Drenthe actualiseert haar omgevingsvisie en heeft ons naar aanleiding daarvan gevraagd een verkenning uit te voeren naar de stand van zaken rondom het wonen in Drenthe. Aan de hand van gesprekken en analyse van vraag en aanbod brengen...

Bekijk het project
Project

Kennisplatform Scholenprogramma Noordoost-Groningen

In Noordoost-Groningen komen twee ingrijpende opgaven voor het onderwijs bij elkaar. Enerzijds de versterkingsopgave vanuit het aardbevingsdossier. Anderzijds de onderwijstransitie. Binnen vijf jaar moeten alle scholen in het noordoosten van Groningen aardbevingsbestendig zijn. Die tijdsdruk én de wens om de...

Bekijk het project
Project

Omgevingsvisie Emmen Centrum

In Emmen vindt een grootschalige herontwikkeling van het stadscentrum plaats, zoals de realisatie van Wildlands. Daarnaast kampt ook Emmen met een krimpende bevolking, een toenemende leegstand van winkels en andere aspecten die hun weerslag hebben op het ruimtelijk-economisch functioneren van...

Bekijk het project