Terug naar het overzicht

Aanpak funderingsproblematiek Fries veenweidegebied

De fundering van mogelijk duizenden woningen in het Friese veenweidegebied begeeft het op een zeker moment. Deze funderingsproblematiek is een grote en complexe opgave. Samen met de betrokken partijen werken we aan een duurzame en goede aanpak.   

De fundering van mogelijk duizenden woningen in het Friese veenweidegebied begeeft het op een zeker moment. Deze funderingsproblematiek is een grote en complexe opgave. Samen met de betrokken partijen werken we aan een duurzame en goede aanpak. 

Funderingsproblematiek is erg ingewikkeld. Er is een technische, financiële, juridische, veiligheids-, gezondheids-, maatschappelijke en organisatorische component. Tel daarbij op vele duizenden verschillende funderings- en persoonlijke situaties. Een ‘one size fits all’ oplossing is niet mogelijk. Juridisch is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor het funderingsherstel, maar vanwege de technische complexiteit en vaak hoge kosten is dit vaak een brug te ver voor een individuele eigenaar. Overheden willen een helpende hand bieden, maar de complexiteit overstijgt ook vaak het handelen van een overheid. Daarbij speelt ook de juridische complexiteit een rol. Samenwerking tussen overheden is daarom essentieel.

"Een complexe opgave, waarvoor de oplossingen niet voor het oprapen liggen. Daar zet ik graag mijn tanden in."
Andreas Hartman

De funderingsproblematiek heeft door enkele schadegevallen inmiddels ook de bestuurlijke en politieke arena bereikt. Het vinden van een oplossing voor enkele urgente gevallen gaat gelijk op met het werken aan een brede aanpak voor het gehele Veenweidegebied. Provinciale Staten hebben daarnaast een Friese Funderingstafel ingesteld. Deze tafel, waar woningeigenaren aanschuiven, stelt een advies op voor de Friese politiek over de funderingsaanpak.

Onze collega Andreas Hartman is de projectleider die vanuit de provincie Fryslân samen met Wetterskip Fryslân en de zeven veenweidegemeenten werkt aan een aanpak voor deze problematiek. Samen met een team werkt hij aan een gedragen aanpak. Eind 2022 nemen de Friese overheden een besluit over de aanpak voor de funderingsproblematiek.

Maatschappelijke relevantie

Funderingsproblematiek is ingewikkeld en overstijgt de kennis en financiële mogelijkheden van veel betrokken spelers (waaronder overheden). Een aanpak slaagt alleen als overheden, inclusief het Rijk, samen de regie pakken en eigenaren ondersteunen bij herstel van de fundering. Hierbij liggen er mooie kansen  voor koppelingen met duurzaamheid en leefbaarheid.