Terug naar het overzicht

Kennisplatform Scholenprogramma Noordoost-Groningen

In Noordoost-Groningen komen twee ingrijpende opgaven voor het onderwijs bij elkaar. Enerzijds de versterkingsopgave vanuit het aardbevingsdossier. Anderzijds de onderwijstransitie. Binnen vijf jaar moeten alle scholen in het noordoosten van Groningen aardbevingsbestendig zijn. Die tijdsdruk én de wens om de scholen tegelijkertijd ‘klaar’ te maken voor de onderwijstransitie, vraagt veel specifieke kennis om het snel én goed te doen. In opdracht van de Stuurgroep Scholenprogramma heeft Weusthuis een Kennisplatform Scholenprogramma ingericht en voeren Alex Visser en Barend van der Veen de regie over dit Kennisplatform.

 

Ruim 100 schoolgebouwen dienen uiterlijk in 2012 aardbevingsbestendig te zijn gemaakt. Bovendien worden de scholen toekomstbestendig gemaakt (energiezuinig, fris, duurzaam en passend bij de demografische ontwikkelingen in het gebied). Dit is dé kans voor deze regio om deze opgaven te combineren.

Weusthuis heeft binnen een jaar voor alle negen gemeenten de transitieprogramma’s voor het primair onderwijs opgesteld.  Van Weusthuis waren Coen Weusthuis, Alex Visser, Greetje de Heer en Lydia Terpstra hierbij betrokken. Lydia is bovendien nu programmamanager van het scholenprogramma in Appingedam. Inmiddels regisseert Weusthuis de uitvoeringsfase. Deze moet in 2021 worden afgerond.

Niet alle scholen worden bouwkundig versterkt. Bijna 60 scholen gaan sluiten, waarvoor ongeveer 30 nieuwe schoolgebouwen of Integrale Kindcentra’s (IKC) in de plaats komen. Die gebouwen moeten, naast aardbevingsbestendig óók toekomstbestendig zijn. Dat betekent dat er, naast veel kennis op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen, veel kennis nodig is op het gebied van onderwijs 2.0, duurzaamheid, frisse scholen, krimpproof, IKC’s, aanbesteding en goed bouwheerschap.

Meerdere projectgroepen voor nieuwbouw en bouwkundig versterken zijn inmiddels gestart. Om te voorkomen dat alle projectgroepen hetzelfde ‘wiel opnieuw moeten gaan uitvinden’ is het Kennisplatform Scholenprogramma opgericht.

Het kennisplatform voedt en inspireert de gemeentelijke projectgroepen met de noodzakelijke kennis en haalt kennis uit de projectgroepen om die ten dienste van de andere projectgroepen te stellen.  Dat gebeurt aan inspiratietafels en keukentafels bij de betreffende scholen.

Namens Weusthuis hebben Alex Visser en Barend van der Veen het Kennisplatform ingericht met vertegenwoordigers van publieke partijen, zoals de Scholenbouwmeester, de PO-raad, BuildinG, Noorderpoort en het Kennisplatform Kindvoorzieningen Noord-Groningen. Het kennisplatform heeft zich inmiddels in vier verschillende onderdelen doorontwikkeld: een digitaal kennisplatform, aardbevingsbestendige bouwconcepten, een kwaliteitsteam gebouwen en een kwaliteitsteam onderwijs.

 

"Als procesregisseur ben ik enorm onder de indruk van de kennis die door de deelnemers aan het Kennisplatform wordt ingebracht. State of the art! Het is een mooie club mensen, die elkaar echt versterken. Kennis wordt uitgediept en integraal gemaakt. En niemand stelt zijn eigen kennisveld boven die van anderen. Een groot goed!"
Barend van der Veen

Maatschappelijke relevantie

Weusthuis Associatie heeft het Kennisplatform ingericht met echte “scholenprofessionals”: vertegenwoordigers van Scholenbouwmeester, Ruimte OK, het Kennisplatform Kindvoorzieningen Noord-Groningen en Building. Namens Weusthuis Associatie voert Barend van der Veen de regie over de inzet van het Kennisplatform en zorgt voor de verbinding met de NCG de 9 gemeenten en de 17 schoolbesturen.