Terug naar het overzicht

Barend van der Veen

Naast adviseur voor de leefomgeving heeft Barend zich gaandeweg ontwikkeld tot een procesregisseur met een voorliefde voor processen ‘van onderop’, waarbij de mens centraal staat. Kennis ligt in zijn beleving op straat en het is daarom de kunst geworden om mensen met de juiste passie, betrokkenheid en belangen aan één tafel te krijgen. Zijn motto is dan ook “waarom moeilijk doen als het ook samen kan”. Barend ziet (vanuit zijn achtergrond als sociaal geograaf) in deze processen voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd als verbinder. 

Over Barend van der Veen

Bij zijn vorige werkgever, BügelHajema Adviseurs heeft hij 16 jaar kennis en ervaring opgedaan in het aansturen van complexe visies en plannen voor met name het landelijk gebied in gemeenten in Friesland en Noord-Holland. Een citaat van een van zijn tevreden opdrachtgevers:

"Barend, je hebt een gave om mensen aan je te binden en mensen met elkaar te verbinden. Dat kunnen we in ons project niet missen!"

Nije Pleats

Sinds 2010 heeft Barend ook sturing en leiding gegeven aan het provinciale project Nije Pleats in Fryslân; een kennislab voor agrarische ontwikkelingen en de ruimtelijk maatschappelijke impact daarvan. Barend voert tevens de regie over de Nije Pleats-methode, waarbij hij aan de keukentafel uiteenlopende belangen bij elkaar brengt in het vroegste stadium van planontwikkeling. 

"Waarom moeilijk doen als het ook samen kan."
Barend van der Veen

In zijn vrije tijd tref je Barend op het water (zeilend) of bij zijn paarden. Ook zet hij zich als gebiedskenner in voor de regio Noordoost-Friesland. Hij heeft zitting in het Gebiedsplatform Noordoost-Friesland (onderdeel van Streekwurk) en is lid van de LEADER-commissie Noordoost-Friesland.