Terug naar het overzicht

Barend van der Veen

Naast adviseur voor de leefomgeving heeft Barend zich gaandeweg ontwikkeld tot een procesregisseur met een voorliefde voor processen ‘van onderop’, waarbij de mens centraal staat. Kennis ligt in zijn beleving op straat en het is daarom de kunst geworden om mensen met de juiste passie, betrokkenheid en belangen aan één tafel te krijgen. Zijn motto is dan ook “waarom moeilijk doen als het ook samen kan”. Barend ziet (vanuit zijn achtergrond als sociaal geograaf) in deze processen voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd als verbinder. 

Over Barend van der Veen

Barend spreekt twee talen: van de overheid en van de burgers. Hij is daardoor als geen ander in staat om die beide werelden met elkaar in duurzame verbinding te brengen. Hij weet de werk- en denkkracht van de samenleving optimaal te mobiliseren om zo samen met de overheid tot beleid en visies, maar ook tot acties te komen.

Op deze manier werkt hij al meer dan 18 jaar in de geest van de op handen zijnde Omgevingswet. Met projecten als Nije Pleats was hij bij de ontwikkeling van deze methode de tijd ver vooruit. Vanuit deze aanpak zijn inmiddels ook andere projecten ontstaan, zoals de Sinnetafels en Nije Heerd. Maar ook in het opstellen van Omgevingsvisies, centrumvisies en beleid op het gebied van duurzaamheid werkt hij vanuit de gedachte dat de inbreng vooral vanuit de samenleving moet komen, zodat de samenleving de drager wordt van de visie of beleid en er daadwerkelijk tot actie wordt overgegaan. Iets wat ontzettend nodig is de tijd dat de overheid zich steeds meer faciliterend in plaats van initiërend opstelt.

"Barend, je hebt een gave om mensen aan je te binden en mensen met elkaar te verbinden. Dat kunnen we in ons project niet missen!"
"Waarom moeilijk doen als het ook samen kan."
Barend van der Veen

In zijn vrije tijd tref je Barend op het water (zeilend) of bij zijn paarden. Ook zet hij zich als gebiedskenner in voor de regio Noordoost-Friesland. Hij heeft zitting in het Gebiedsplatform Noordoost-Friesland (onderdeel van Streekwurk) en is lid van de LEADER-commissie Noordoost-Friesland. Daarnaast is hij voorzitter van de energiecoöperatie Mei-inoar Grien.