Terug naar het overzicht

Omgevingsvisie Gieten Centrum

Ruim 12 jaar na de vaststelling van de Toekomstvisie Gieten (2003) wil de gemeente Aa en Hunze voor het winkelhart van Gieten deze visie eens goed tegen het licht houden. De context is namelijk veranderd. Ook in Gieten is sprake van krimp en leegstand. Bovendien verandert de rol van de overheid. Reden voor Barend van der Veen van Weusthuis om de gemeente niet alleen een herijking van de bestaande visie aan te bieden, maar ook een omgevingsvisie voor het centrum. Integraal, dynamisch en transparant, samen met de ondernemers en burgers van Gieten.

In 2003 heeft de gemeente Aa en Hunze de Toekomstvisie Gieten vastgesteld. Nu, ruim 12 jaar later, staat de belangrijkste pijler uit die visie (de realisatie van een kernwinkelgebied in het centrum) nog als een huis. Andere onderdelen uit de toekomstvisie zijn (nog) niet tot uitvoering gekomen. De (daardoor) langdurige stagnatie van een aantal herontwikkelingslocaties, heeft hier en daar tot leegstand geleid. Daarnaast is de samenleving sinds 2003 veranderd, is de gemeentelijke koers op onderdelen bijgestuurd en zijn de wensen van stakeholders in het gebied gewijzigd. De gemeente zag hierdoor alle reden om de Toekomstvisie Gieten 2003 eens tegen het licht te houden.

In eerste instantie vroeg de gemeente Aa en Hunze ons om een herijking van de visie voor het centrum van Gieten. Weusthuis heeft de gemeente echter een aanbieding gedaan voor het opstellen van een Omgevingsvisie, waarin de herijking een eerste stap vormt. Burgemeester en wethouders omarmden deze werkwijze (met de complimenten voor het door ons geschreven plan van aanpak).

Weusthuis zorgt voor een inventarisatie van actuele trends, projecten en ontwikkelingen in Gieten en legt die naast de visie uit 2003. Daarna volgt het gesprek met burgers, ambtenaren, raadsleden, stakeholders en ondernemers over die confrontatie. Als daaruit blijkt dat het beleid voor het centrum op de schop moet, dan discussiëren we met diezelfde partijen over de integrale oplossingsrichting. Weusthuis bouwt gedurende dit proces de digitale Omgevingsvisie en verzorgt in de persoon van Barend van der Veen de procesregie.

"Mooi hoe je met een overtuigend verhaal iets gegund krijgt, wat in eerste instantie niet is gevraagd. Op naar een mooie Omgevingsvisie voor het Centrum van Gieten!"
Barend van der Veen

Maatschappelijke relevantie

Met een nieuw en beter passend kader kan de gemeente flexibeler meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien wordt het nieuwe kader mét de samenleving zelf gevormd. Dat zorgt voor draagvlak en snellere procedures zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteiten van Gieten.