Terug naar het overzicht

Kernopgaven Berkelland

Veel gemeenten in Nederland hebben te maken met vergrijzing, ontgroening en met bevolkingsafname. Zo ook de gemeente Berkelland, een plattelandsgemeente in de Achterhoek met sterke dorpen en een aantrekkelijk buitengebied. Samen met de gemeente hebben onze collega’s Rob en Laura de kernopgaven in beeld gebracht. Door de ontwikkelingen goed te volgen en tijdig te anticiperen en te investeren kunnen problemen worden voorkomen. 

De belangrijkste opgaven om de leefbaarheid op peil te houden liggen op het gebied van wonen en voorzieningen. Een aantal voorbeelden van opgaven, die in vele gemeenten spelen:

  • Door vergrijzing en huishoudensafname verandert de vraag naar woningen.
  • Door het teruglopen van het draagvlak van maatschappelijke voorzieningen en winkels verdwijnen er voorzieningen en neemt tegelijkertijd de leegstand toe.
  • De vergrijzing zorgt hiernaast voor een groeiende vraag naar zorg, terwijl het beschikbaar zorgpersoneel afneemt door een krimpende beroepsbevolking.
"Hoe verleid je betrokken partijen om mee te investeren in leefbaarheid? Daar denken we graag over mee."
Laura Been

Het aanpakken van deze opgaven kon de gemeente niet alleen. Dit vroeg om de juiste investeringen in de dorpen, in de voorzieningen, in de gebouwen en de openbare ruimte.  En dit vroeg dan weer om samenwerking met en inzet van andere betrokken partijen: ondernemers, organisaties en inwoners. Kan de gemeente deze partijen hiertoe uitnodigen, en zo ja hoe? Als bureau hebben we hiermee veel ervaring opgedaan en hebben we advies uitgebracht over de te kiezen rol en aanpak.