Terug naar het overzicht

Ontwikkelaar Duurzaamheid

Met en voor de werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid en hier uitvoering aan geven.

De werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werkt met een klein team van duurzaamheidsadviseurs. Daarnaast zijn er binnen de gemeentelijke organisaties ook veel mensen aangehaakt, die een stukje van de duurzaamheid op zich hebben genomen. Anke Lodder vangt het ziekteverlof van één van de duurzaamheidsadviseurs op.

Anke is onderdeel van het duurzaamheidsteam en zorgt dat de duurzaamheidstaken doorgang kunnen vinden. Concrete onderwerpen waar zij aan werkt zijn o.a. inzet van energiecoaches, stimuleren zon op dak, afronden duurzaamheidsagenda, opzetten gebiedsfonds en de Proeftuin Aardgasvrij Garyp.