Terug naar het overzicht

Ontwikkelaar Duurzaamheid

Met en voor de werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid en hier uitvoering aan geven.

De werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werkt met een klein team van duurzaamheidsadviseurs. Wat begon als tijdelijke ziektevervanging, mondde uit in een inzet van twee jaar, waarin Anke vanuit het team van duurzaamheidsadviseurs mee uitvoering heeft gegeven aan het duurzaamheidsbeleid.

Eén van de projecten die Anke in deze periode heeft geleid, is de proeftuin Aardgas Garyp, onderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken (inmiddels opgegaan in Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie). Daarnaast heeft zij uitvoering gegeven aan verschillende projecten uit de Duurzaamheidsagenda en de Warmtevisie, zoals de inzet van energiecoaches, stimuleren van zon op dak, opzetten gebiedsfonds Buitenpost en het begeleiden van Enerzjyk Skûlenboarch. Zij heeft deze gebiedscoöperatie begeleidt toen zij net tot stand kwam, om gezamenlijk positie te pakken in de ontwikkeling van een drijvend zonnepark. Met de coöperatie heeft zij een aanvraag voor ondersteuning gedaan, waardoor de coöperatie een professionele partij kon aanhaken om de participatie in het zonnepark vorm te geven.  Ook heeft Anke in korte tijd met de beginnende coöperatie een aanvraag voor een proeftuin aardgasvrije wijken in elkaar gezet. Deze aanvraag is niet toegekend, maar is wel de basis voor de samenwerking tussen de 4 dorpen die de gebiedscoöperatie vormen.

"Wat zo mooi is aan het werken voor deze twee gemeenten, is dat zij zoveel aandacht hebben voor de samenwerking met hun dorpen. Wat was het interessant en vooral ook heel leuk om zowel in Garyp, Buitenpost als rond Skûlenboarch deze samenwerking vorm te geven."
Anke Lodder