Terug naar het overzicht

Jachthaven Medemblik

Medemblik is dankzij haar ligging aan het IJsselmeer en de aflandige wind op het water dé zeilwedstrijdstad van Nederland. Weusthuis en Partners heeft het procesmanagement gevoerd over de totstandkoming van het internationale zeilwedstrijdcentrum en een nieuwe buitendijkse jachthaven met circa 450 ligplaatsen. Via bedrijfsplan en ontwikkelingsvisie zijn externe private partijen geselecteerd. Samen met het KNWV en diverse watersportverenigingen is de gehele planvoorbereiding afgerond tot het moment dat de uitvoering kon starten.

Dat er te weinig ligplaatsen waren aan het IJsselmeer, en met name aan de Noordhollandse kust, constateerde de provincie Noord-Holland eind jaren ’90. De gemeente Medemblik wilde haar kansen in deze verzilveren en verzocht Weusthuis en Partners plannen te maken voor een buitendijkse jachthaven en een internationaal zeilwedstrijdcentrum. In drie jaar tijd richtte Weusthuis en Partners de uitvoeringsorganisatie in: een ontwikkelaar werd geselecteerd, contracten opgesteld, subsidies en sponsors aangetrokken, de financiering geregeld, grond werd gekocht en een exploitant werd gecontracteerd.

Een belangrijk onderdeel van het proces was het vinden van maatschappelijk draagvlak voor de plannen. Het ontwikkelen van een buitendijkse jachthaven en een internationaal zeilwedstrijdcentrum was voor de bevolking van Medemblik niet geheel onomstreden. Er was vooral angst voor de mogelijke  verkeer aantrekkende werking en het verdwijnen van het ‘vrije’ zicht vanaf het IJsselmeer op het de stadje Medemblik. Door inspraakavonden te organiseren, goede referentiebeelden aan te reiken en de plannen in overleg met de bevolking te optimaliseren is het gelukt het noodzakelijk planologisch fundament voor de uitvoering van de plannen te leggen.

"Het maakt mij trots te zien dat we niet alleen alle partijen bij elkaar hebben gebracht en deze puzzel hebben weten te leggen, maar daarvoor ook draagvlak hebben weten te creëren. Zorgen dat mensen daadwerkelijk blij zijn met wat er wordt ontwikkeld is een grote uitdaging in ons vak."
Coen Weusthuis

Maatschappelijke relevantie

De ontwikkeling van het internationale zeilwedstrijdcentrum en de nieuwe jachthaven heeft een boost gegeven aan de lokale economie, de werkgelegenheid en het toeristisch en zeil(wedstrijd)klimaat in Medemblik.