Terug naar het overzicht

Integraal investeringsprogramma Delfzijl

In de gemeente Delfzijl is sprake van krimp. Daardoor onstaan er vraagstukken met betrekking tot de woningvoorraad, is er leegstand in het kernwinkelgebied en valt het draagvlak onder verschillende voorzieningen weg (scholen, zorg, sport). Weusthuis en Partners was betrokken bij de totstandkoming van een integraal investeringsprogramma, waarin projecten zijn opgenomen voor het centrum, de wijken en de dorpen. Die moeten er voor zorgen dat Delfzijl leefbaar blijft, ondanks de demografische ontwikkeling.

Centrum

Het  actieplan voor het centrum richt zich op drie sporen, namelijk het versterken van het centrum door o.a. een compacter kernwinkelgebied te realiseren, het herstellen van de historische vestingstructuur en het leggen van de verbinding met de Waddenzee. Daarvoor worden onder andere een flat gesloopt, een zeedijk verplaatst en een strand aangelegd. Het maritieme karakter van de stad wordt daarmee hersteld.

Dorpen en wijken

Het actieplan voor de dorpen en wijken richt zich op het aantal basisscholen, sportvoorzieningen, het realiseren van ontmoetingsplekken in alle dorpen (“elk dorp een dak”), het vergroten van de bereikbaarheid van de dorpen en de meest ingewikkelde: een stevige ingrijp in woningvoorraad. Deze projecten worden in nauwe samenwerking met betrokkenen voorbereid.

Woon- en leefbaarheidsplan

Het integraal investeringsprogramma in Delfzijl komt rechtstreeks voort uit het woon- en leefbaarheidsplan van de zogenaamde DEAL-gemeenten. De gemeentes zijn na de gezamenlijke totstandkoming van dat plan een programma gaan maken in hun eigen werkgebied. De projecten in gemeente Delfzijl, met een investeringsvolume van ongeveer € 50 miljoen, worden de komende jaren in uitvoering gebracht onder leiding van Weusthuis en Partners.

"Bestuurlijk en politiek is het enorm ingewikkeld om de gevolgen van krimp op alle beleidsvelden op een rij te krijgen. In Delfzijl is het gelukt in kansen te kunnen denken, en kansen te durven zien. De stad ligt er straks toch maar mooi bij aan de zee, zo ontstaat er ondanks de krimp een heel nieuw perspectief."
Marco Hormann

Maatschappelijke relevantie

Uit de aanpak in Delfzijl is een kweekvijver van ideeën ontstaan waaruit van overal in het land tot op de dag van vandaag wordt gevist. Bij alle projecten die zijn ontwikkeld en nu uitgevoerd worden is de vraag gesteld ‘is dit een antwoord op krimp’. Je moet bij krimp op die manier kunnen omdenken, en Delfzijl is daar een prachtig voorbeeld van.