Terug naar het overzicht

Sportstad Heerenveen

Met het verdubbelen en verleggen van de oude tweebaansweg die het stadion van SC Heerenveen scheidde van het dorp Heerenveen, kwam rondom het stadion een gebied van ruim 30 hectare vrij tussen het bestaande dorp en de nieuwbouwwijk Skoatterwâld. De uitdaging was erin gelegen dit gebied stedelijk tot ontwikkeling te brengen op een wijze die het Heerenveen mogelijk maakte om haar imago als noordelijke sportstad nog nadrukkelijker langs de nieuwe snelweg uit te dragen.

Startpunt van de stedelijke ontwikkeling was het plan voor uitbreiding van het stadion van SC Heerenveen van 13.000 naar 28.000 zitplaatsen. Later werd deze uitbreiding gecombineerd met de realisatie van een gezondheidsboulevard onder regie van De Friesland Zorgverzekeraar, de nieuwbouw van een Regionaal Opleidingscentrum van het Friesland College en daarmee verbonden de nieuwbouw van een sportcentrum. De wens was om dit alles te realiseren in een samenhangend bouwvolume, waarvan het bestaande stadion van SC Heerenveen deel uitmaakte.

Procesregie planontwikkelingsproces

Voor de grondexploitatie van het gehele gebied is een aparte ontwikkelingsmaatschappij opgericht, waarin de gemeente Heerenveen, SC Heerenveen en O.P.P., een volle dochter van de Bank voor Nederlandse Gemeenten deelnemen. Binnen deze grondexploitatie is een uitgebreid programma van stedelijke functies gerealiseerd, waaronder woningbouw, kantoren, commerciële voorzieningen in de sfeer van sport, recreatie en vrije tijd, perifere detailhandel en parkeervoorzieningen. Begin januari 2003 is de financiering van Sportstad Heerenveen definitief geworden; in de loop van 2003 is gestart met de nieuwbouw van de oost-tribune van het stadion inclusief gezondheidsboulevard.

Vanaf de aftrap in 1997 voerde Weusthuis en Partners in opdracht van de gemeente Heerenveen de regie over dit planontwikkelingsproces met een geschat investeringsvolume van in totaal ruim € 200 mln. Met het rondkomen van de financiering en de geplande start van de nieuwbouw is de rol van Weusthuis en Partners begin 2003 geëindigd. Inmiddels is het stadioncomplex al jarenlang volop in gebruik. 

"Vijf jaar lang was ik drie dagen per week bezig met Sportstad Heerenveen, een fantastische tijd. Van de teamleden waarmee ik intensief heb samengewerkt, heb ik veel geleerd. We konden binnen het kernteam de bal kort rondspelen en hebben met elkaar echt het verschil kunnen maken."
Coen Weusthuis

Maatschappelijke relevantie

Denk je aan Heerenveen, dan denk je al snel aan sport. Niet in de laatste plaats is dat te danken aan de invulling van Sportstad Heerenveen. Er wordt door heel Fryslân commercieel, particulier en sportief gebruik van gemaakt. Sportstad Heerenveen biedt daarmee op sportief gebied het beste voor iedereen.