Terug naar het overzicht

Optimalisatie vaarnetwerk Fryslân

De opdracht die Weusthuis in beginsel meekrijgt van opdrachtgevers Provincie Fryslân en projectbureau De Friese Meren is: ‘breng de vaarwegen in heel Fryslân op diepte.’ Het vaarwegbeheer in Fryslân ligt op dat moment voor tweederde deel bij de provincie, en eenderde deel bij 21 gemeenten. Sytse Kroes wordt als aanjager aangewezen om de gemeenten oan te fieterjen die vaarwegen op orde te brengen. Al gauw blijkt dat er niet goed vastgelegd is wat de precieze streefdiepte is en is het in zijn geheel niet duidelijk welke partij voor welk deel verantwoordelijk is. Reden genoeg voor Sytse om zijn tanden erin te zetten.

Op beleidsniveau is er in het provinciaal verkeers- en vervoersplan het nodige vastgelegd. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten ook wel bereid zijn onderhoud uit te voeren, maar in veel gevallen is het geen prioriteit. Daarbij komt dat iedere vaarweg een ander karakter heeft en dus specifieke aandacht verdient. Weusthuis start stelt een subsidieregeling op om gemeenten te stimuleren tot een programmatische aanpak te komen.

Dan volgt in 2009 de opdracht van Provincie en Waterschap aan Weusthuis om in het kader van de Waterwet de vaarwegen opnieuw toe te bedelen. Besloten wordt om het beheer bij de gemeenten weg te halen en bij provincie en waterschap onder te brengen. Zo kan er doelmatiger te werk worden gaan en is er minder versnippering. Het resulteert in de formele wijziging van de Vaarwegenverordening waarin het beheer van de ‘vaarbak’ provinciebreed geregeld is.

Goed om te weten: dankzij de subsidieregeling voor gemeenten zijn de vaarwegen grotendeels op orde gebracht en is er nauwelijks nog achterstallig onderhoud bij de overdracht. Weusthuis heeft in dit proces naast de projectleiding ook de juridische documenten en de overeenkomsten opgesteld. Uiteraard in nauwe afstemming met de betrokken partijen.

"Dit project gaat over de vaarwegen in Fryslân, maar het gaat voor mij persoonlijk over zoveel meer dan dat. Toen ik bij Weusthuis binnenstapte ben ik begonnen aan dit project en bij alle deelprojecten die het met zich meebracht en nog altijd brengt, ben ik tot op de dag van vandaag betrokken. Het vaarwater in Fryslân is de continue factor in mijn loopbaan bij Weusthuis."
Sytse Kroes
Collegevoorstel vaarwegen

Maatschappelijke relevantie

De vaarwegen in de provincie zijn talrijk en vormen samen met de meren hét recreatieve vaarnetwerk van de provincie Fryslân. Hierop ‘drijft’ de watersportsector van Fryslân. Baggeren zal nooit een sexy onderwerp worden, maar het is absoluut van belang om Fryslân als watersportprovincie in stand te houden. Van onderhoud en beheer tot en met beleid en eigendom.